חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הלא לאלוקים פתרונים

הלא לאלוקים פתרונים

דבר מעניין עד מאוד אנו מוצאים בספרי הפוסקים הראשונים והאחרונים - בתוך דבריהם בהלכות חנוכה הם מביאים גם פירושים בענין ימי החנוכה וכן רמזים לחנוכה והלכותיו מן התנ"ך. וכך גם חידודים מענין חנוכה מצינו שם. וכך כותב בספר לקט יושר (לרבי יוסף בן משה נולד בשנת ה"א קפ"ג (1423) בהוכשטט, בווריה, למד אצל מהר"י וויל, אצל ר' יהודה מינץ ואצל המהרי"ק, אבל רבו המובהק היה ר' ישראל איסרלין. ספרו לקט יושר הוא מעין ביוגרפיה ולמעשה אוסף של מעשיות, רישומים, מנהגים, תשובות וכד' של רבו בעל ה'תרומת הדשן' לרבי ישראל בן פתחיה איסרליין, הנקרא בפי הפוסקים מהרא"י, היה מגדולי רבני אשכנז במאה ה- 15. הוא נולד ברגנסבורג בשנת ה"א ק"נ (1390), וישב על כסא הרבנות בוינה-נוישטט, שם נפטר בשנת ה"א ר"כ (1460). הישיבה, אשר הקים שם, נהייתה למרכז התורה, וממנה יצאו רבנים לקהילות אשכנז. עוד בחייו הוכר כגדול הדור, ושאלות רבות הופנו אליו. פסקיו היוו בסיס איתן למנהג אשכנז, ורבים מהם הובאו להלכה גם ע"י המחבר וגם ע"י הרמ"א בשלחן ערוך. תלמידו המובהק ר' יוסף בן משה, כתב ספר שלם אודותיו - הנהגותיו, מנהגיו, דרכו בלימוד ובהוראה ועוד - הוא ספר לקט יושר. ספר השאלות ותשובות שלו, תרומת הדשן, נהיה למקור חשוב בהלכה) בהלכות חנוכה: (חלק א', אורח חיים עמוד קנג' ענין א') בכל חנוכה עשה (רבו) קטפות (חידודים – חידות. והלשון הזה אנו מוצאים בשו"ת מהר"מ מינץ סי' מג' שדן במה שנהגו שהמוהל ביום שיש ברית שימש כשליח ציבור והביאו לכך אסמכתא מהפסוק בתהלים (קמט'): 'רוֹמְמוֹת אֵל בִּגְרוֹנָם וְחֶרֶב פִּיפִיּוֹת בְּיָדָם' דהיינו שאם חרב פיפיות שהוא סכין המילה בידו עליו לרומם ה' בגרונו באותו יום ולשמש כש"ץ. וכתב ע"כ המהר"מ מינץ: דהמוהל מתפלל, ויש אומרים סמך לזה רוממות אל בגרונם וגו'. הא ליתא, ולא נמצא דרשה זו בשום דוכתא, רק 'הקטפים והדרשנים' אומרים זה, ע"ש. אם כי שהרמ"א בהל' מילה  יו"ד סי' רסה' הביא מנהג זה עם האסמכתא מהפסוק) ומקצת בחורים מן הסוגיא שלמדו תו' על חנוכה, ולפעמים על דברים אחרים ואכתוב מקצתם מה שנשאר בידי. (ומביא שם הלקט יושר ג' חידות מענין חנוכה, א' מהם קישור בין גיטין לחנוכה. כנראה שבאותו הזמן למדו בישיבה מס' גיטין. וב' חידות בהלכות חנוכה.  

חידה – א'

המביא גט ממדינת הים – צריך עוד אחד שיהא מקויים?

חידה - ב'

עבד נופל – להעלותו נזקקין למו. ואילו האדון כי יפול – אין איש בא להקימו

חידה – ג'

נזקקין לעבד שהוא מכור לשרת, ובמיתת האדון יוצא לחירות,

 

חידה מספר מגדיל ישועות מלכו אות ל'

קח מציאת יוסף, אל בגדי יוסף, ומחיר יוסף אל תוספת יוסף, ותמצא חנוכה

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד