חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

עלוני ישמחו לשנת תשע"א

ישמחו - עלון שבועי להנחלת נועם כבוד השבת וקדושתה בישראל
בגליון תמצא: מאמר מרכזי, פינת ההלכה, לשון חכמים, אמרת השבת, פרשת השבת, מעשה לשבת, דבריהם הם זכרונם, משל ונמשל, ילדי השבת, ועוד...

עורך ראשי הרב שמחה אולמן שליט"א


בראשית

 • בראשית -

  למה בשבת מוסיפים בברכת התפילה של חג את המילה "באהבה"?
  למה הציווי על השבת נכתב באמצע כל המועדות?
  כיצד הסביר רבי נחמן מברסלב את פשר הביטוי על השבת "תחלה למקראי קודש"?

 • לך לך -

  כיצד יועיל ידיעת סדר הפרטים בהכנות לשבת לחיזוק שמירת השבת?
  המשך רשימת דברים שיש לזכור להכינם בערב שבת.
  מה המשמעות של לענג את השבת?
  למה ברית מילה דוחה את השבת?
  מה הטעם של מצוות קידוש והעדות על בריאת העולם בכל שבת?

 • חיי שרה -

  היתכן לשמור את השבת ולהחטיא את עיקר מטרתה?
  על מי נאמר שהשינה בשבת תענוג?
  האם שרה אמנו כיבתה את הנר שדלק מערב שבת לערב שבת כדי לקיים הדלקת נרות שבת?
  על מה מתפללים אנו "והנחילנו ה' באהבה וברצון שבת קדשך"?
  הגשם שלא הרטיב את הבטון – סיפור.

 • תולדות -

  איך אפשר לזכות לעונג שבת מתוך שלוות הנפש?
  פרטי דינים לשבת ערב ראש חודש.
  מה המיוחד במתנה של שבת קודש?
  על מה חגגו פורים בטבריה בתחילת חודש כסלו?
  האם צריכים לשלם לפועלים שעשו מלאכה תוך כדי חילול שבת?

 • ויצא -

  מהי הדרך היחידה לא להכשל בחילול שבת?
  איך מקיימים מצוות זכירת השבת באמצע השבוע?
  האם מותר לבצע טיפול שיניים ביום שישי?
  מה הפירוש בכתוב "ופרצת ימה וקדמה"?
  איך מענגים גם את הנפש וגם את הגוף?

 • וישלח -

  איך נכנסים לשבת בלי לחץ?
  האם מותר לערוך סעודת סיום ביום שישי?
  למה אסור לצום ביום שישי?
  באיזה הזדמנות היה ליל שבת באמצע חודש כסלו פחות משעה?
  צרור עובדות על גדולי ישראל במניעת כעס ביום שישי.
   

 • וישב -

  איך יתכן שיש כאלו שבשבת אין להם עליה ודווקא בחנוכה יש להם עליה?
  איך מכינים את הסיר שיישאר חם בערב שבת בצורה המהודרת ביותר?
  מה הקשר בין מצוות צדקה ליום השבת?
  איך יוסף הצדיק עשה מלאכה בשבת?
  מה היתה הדרשה הראשונה של הצדיק רבי שלום שבדרון?
   

 • מקץ -

  איך נתעלה בחנוכה על ידי ריבוי הסעודות?
  מהדורה מורחבת של הלכות לשבת חנוכה.
  מה המיוחד בשבת חנוכה?
  מנין סמך במקרא להכנת השלחן לכבוד שבת?
  איך ננצל מן היצר הרע בכל ימות השבוע?
  למה לא קבעו מצוה על ריבוי סעודה בחנוכה כמו בפורים?

 • ויגש -

  מה המשותף בין נרות חנוכה לנרות שבת?
  האם מותר להשתמש בשאריות שמן מנרות החנוכה לנרות שבת?
  למה מתרחשות דליקות כתוצאה מחילולי שבת?
  מה התבטא האדמו"ר מסאדיגורה בהר הכרמל לפני הקידוש בליל שבת?
  סיפור מיוחד על התפילות שהביאו לירידת גשמים!

 • ויחי -
  מיוחד! הלכות לעשרה בטבת שחל בערב שבת.
  מה הקשר בין ההודאה לגשמים לתפילת נשמת הנאמרת בשבת?
  באיזה יום התחיל המצור על ירושלים ומה המשמעות של כך?
  למה נאמר על בריאת האדם טוב מאוד אם נוח לו לאדם שלא נברא?
  מה הלקח הנלמד מחומש בראשית אותו מסיימים השבוע?

שמות

 • שמות -
  מה הסיבה להקדים נסיעה מחוץ לעיר בערבי שבתות?
  מה המעלות לקריאת שנים מקרא ואחד תרגום בערבי שבתות?
  איך מדליקים נרות שבת בשהייה בשדה התעופה?
  כיצד הועילה שמירת השבת של בני ישראל במצרים?
  מה למד הרב מצליח מאזוז זצ"ל מזכירת השבת לזכירת התורה?
 • וארא -
  מה יכולים אנו ללמוד משבת מברכין?
  האם חשוב שתבשיל הטשולנט יהיה מבושל כל צרכו לפני השבת?
  מנין למדו האבות על השבת שהיתה גנוזה בבית גנזיו של הקדוש ברוך הוא?
  איך יתכן לקדש את השבת ביום חול?
  למה אסור להתפלל ולזעוק על חולה בשבת?
 • בא -
  מתי נאמרה דרשת שבת הגדול הגדולה ביותר בהיסטוריה?
  מה הלימוד על המעבר מימות החול לשבת מיציאת מצרים?
  למה רק על הארבה נאמר שהוא נח בשבת?
  למה בתפילות השבת לא מזכירים את יציאת מצרים?
  האם מותר לקרוא עיתוני חדשות בשבת?
 • בשלח -
  מה הקשר בין שבת לשירה?
  האם מותר למלאות מים חמים מהמיחם לטרמוס?
  למה בוצעים על לחם משנה בשבת ולא ביום שישי שבו ירד כפול מן?
  מה עשה המהר"ל מפראג בשבת שירה עם ילדי העיר?
  סיפורים מיוחדים על נסי מלחמת המפרץ!
 • יתרו -
  הידעת שהשבת מורכבת משלושה שבתות בכל ענייניה?
  מתי הוא הזמן הראוי לשלושת סעודות השבת?
  מה פשר שינוי הלשונות בנוגע לשבת שלא שייכת לגויים?
  מה עשו ב"שבת הלבשה" בעיר איזמיר?
  איזה מצוה נוגעת לילד יהודי כמעט מאז לידתו?
 • משפטים -
  מה המקור והטעם לתוספת שבת?
  האם בחור ישיבה נגרר אחרי קבלת שבת בישיבה?
  איך השבת מביאה לקיום כל התורה?
  למה החיוב ללמוד תורה ומוסר בשבת גדול יותר מכל השבוע?
  מה המעלה של הקדמת נעשה לנשמע?
 • תרומה -
  היכן מצינו שקדושת ראש חודש מוסיפה קדושה בשבת?
  מה הדין במי ששכח בברכת המזון מההזכרות הנצרכות בשבת ראש חודש?
  מה הקשר בין סיום מלאכת בריאת העולם בשבת לקדושת עם ישראל?
  מה הקשר בין זלזול בשמירת השבת למיעוט נתינת תרומה?
  האם יש בטחון על רוחניות?
 • תצוה -
  מה המקבילה של בגדי השבת לבגדי הכהונה?
  אלו בגדים צריכים להחליף לכבוד שבת?
  איזה מלבושים מיוחדים לשבת אי אפשר להזמין אצל חייט?
  מי זכאי ללבוש בגדי כהונה? ומי זכאי ללבוש בגדי שבת?
  האם ידעת על צדיק שהיה נקרא "שומר שבת"?
 • כי תשא -
  האם אוכלים סעודת פורים קטן בערב שבת?
  האם בירושלים אוכלים סעודת פורים קטן בשבת?
  מהי ההכנה הגדולה לשבת שעל ידה זוכים לקדושת השבת?
  למה גוי ששבת חייב מיתה?
  סיפור של יוסף מוקיר שבת בזמנינו!
 • ויקהל -
  איך היה נראה בבגדאד ההתקהלות ההמונית בשבתות לשיעורי רבינו יוסף חיים?
  איזה לימוד צריכים להקדים בשבת?
  למה יש בלימוד הלכות שבת בשבת משום קידוש ה'?
  למה בפרשתינו התורה מקדימה את אזהרת השבת למלאכת המשכן?
  כמה מצוות מקיימים כל שבת?
 • פקודי -
  מה הקשר בין ההכרזה על השקלים לשבת קודש?
  האם אפשר לתת לנער בר מצוה עליית מפטיר בשבת זו?
  למה התורה לא אסרה משא ומתן בשבת מחשש שיכתוב?
  איך ומתי משול כל יהודי לחומש שמות?
  מי שמר על המזוודות ברציף הנמל למעלה מעשרים וארבע שעות?

ויקרא

 • ויקרא
  מה הקובע - ריבוי הכמות או האיכות?
  האם יש מצוות שביתת בהמתו בתוספת שבת?
  איך ניצולים מגלי זרמי השנאה מאומות העולם?
  איזה מלאכה עושים במליחת הקרבנות בשבת?
  איך מרבים בשמחה?
 • צו
  מה פשר המצוה להשתכר בפורים עד דלא ידע?
  איך קשור סעודת פורים לסעודת שבת?
  מה היה הסיפור שסיפר רבי פנחס מקוריץ בפורים?
  האם אשה נגררת אחרי קבלת שבת של בעלה?
  מיוחד! הלכות לשבת זכור ולימי הפורים
 • שמיני
  מה עלינו ללמוד מרעידת האדמה ביפן?
  מתי אמרו הקדמונים קבלת שבת?
  מה הקשר בין השבת לפרה האדומה?
  איך נשמר הגר"א מלאכול דבר שהורה בו איסור?
  מה הדין אם נכבו הנרות לפני ברכת ההדלקה?

חגים

 • סוכות -

  מה יכולים אנו ללמוד מביטולה של שמחת בית השואבה בליל החג והשבת?
  מה עושים כאשר מסוכן להדליק את נרות השבת בסוכה?

 • חנוכה 1 -

  איך נתעלה בחנוכה על ידי ריבוי הסעודות?
  מהדורה מורחבת של הלכות לשבת חנוכה.
  מה המיוחד בשבת חנוכה?
  למה לא קבעו מצוה על ריבוי סעודה בחנוכה כמו בפורים?

 • חנוכה 2  -

  מה המשותף בין נרות חנוכה לנרות שבת?
  האם מותר להשתמש בשאריות שמן מנרות החנוכה לנרות שבת?

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד