חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כל מי שבידו למחות- נתפס באותו עוון!

קריאה שנתפרסמה לאחרונה בב''ב, ע''י ועד הצניעות מטעם גדולי ישראל.

אברך יקר! בוודאי הנך רואה את מידת הדין המתוחה וקריאות ההצלה של המשפחות האומללות. אנא, עצור לרגע וחשוב: אין בית בלי צרות! אין משפחה שלא מרגישה חרון אף, וכולם תמהים: ''יש כל כך הרבה צדקה וחסד.... מה כבר נשאר לתקן?! על מה יש חרון אף כזה? הרי לא חשוד הקב''ה לעשות דין בלא צדק! מהו, אם כן, החטא החמור שפורץ את סכר הצדקה, התורה והחסד, באיזה חטא נגועים כל גווני הציבור החרדי- וכולם שותקים, ולא מוחים ולא מתקנים ולא נלחמים להסיר את מלאך המוות ממחננו?''
ומצד שני כבר עשרים שנה זועקים זקני רבני העיר על הפריצות החרדית המתדרדרת של הנשים והבנות, והמצב רק הולך ומחריף. רבני העיר מזהירים כי פריצות זו מגבירה חרון אף ומחדירה מחלות נוראות ה''י בקרב הציבור. גם הפירות הנושרים הם מסיבה זו. הקב''ה דוחק בנו ודורש מהפכה בקדושת המחנה, ואנו מתעלמים! וכל מי שלא מוחה נתפס! עד מתי נחריש? כבר עלה המוות בחלוננו, רח''ל.
בכל המצוות אנו מהדרים חוץ מדבר אחד – צניעות והרחקה מעריות, למרות שהם איסורי תורה חמורים שבעטיים חרב מקדשינו וגלינו מארצנו. כאן, משום מה, לא מחפשים את הלכתחילה. בחיזוק הצניעות והרחקה מעריות, לא שואפים להיות מהדרין שבמהדרין. על זה השטן מקטרג בשעת הדין: ''מה שקל ונוח לך אתה עושה, ומה שקצת קשה לך (מפריע לתאוות שלך) אתה לא עושה...''.
בשכונות הפנימיות בריכוזים החרדיים כל התושבים חרדים! א''כ כיצד יתכן הדבר שנשות ובנות השכונות החרדיות רומסות ברגליהן פסקי הלכה מפורשים ונחרצים, ומתלבשות בחולצות צמודות (חולצות גופיה, חולצות טריקו ולייקרה), ובחצאיות קצרות או צרות, בפאות שחץ ושאר מרעין בישין- ואין מוחה!
אין עבירה שמביאה חרון אף כמו פריצות, וכל השכונות החרדיות מלאות בפריצות! כבר אי אפשר לעבור ברחוב מריבוי הפריצות החרדית- ועדיין בנושא זה ישנה אטימות ושתיקה... וכולם נתפסים...
רח' רבי עקיבא ושכונת גאולה- הממוקמים בלב הציבור החרדי הפכו ללעג וקלס בפני רבים, בהיותם מרכזי האופנה העולמית ומבשרי הקידמה בכל טומאות פאריז, עד שרשתות האופנה הטמאות הגדולות בעולם משתוקקות לשכון כבוד 'במרכזי התורה והחסידות' הנ''ל (מדובר במעל 200 חנויות לביגוד טריפה ברחוב אחד!).
גם החילונים כבר מלעיזים שהקובע אצל החרדיות זהו 'צו האופנה' ולא הרבנים. לכל ביגוד ופאה שרוצות הן מוצאות היתרים! דיינים מספרים שהפריצות מובילה לדברים מסמרי שיער... במקומות עבודה... עין רואה ולב חומד...
אברך יקר! הגיע הזמן לסלק את מלאך המוות הרוחני והגשמי ממחננו! פריצות המלבושים שורפת את קדושת הנשמה, העניים והלב, ומטנפת את כל התורה והמצוות הנעשים ע''י האדם, ואין הקב''ה חפץ במצוות ההן, אלא רק במצוות הנעשות בקדושה (כמבואר באור החיים הקדוש ויקרא, יח עה''פ כמעשה ארץ מצרים וגו').
אלא מה, בוודאי אתה מצטדק, ואומר: זה לא נוגע אלי, אני סומך על אשתי. אצלי בבית כולם לבושים בצניעות, לכתחילה שבלכתחילה. אצלי בבית לא נכנסים שבועונים, מחשבים, סרטים, עיתונים ואינטרנט. או אולי אתה אומר: אשתי בוגרת 'בית יעקב' אשה צנועה וחסודה, אשר אפילו לבתי מלון וטיולים לא הולכת. היא אחראית על הלבושים שלה ושל בנותיה וכלותיה, ואני סומך עליה.
על זה חייבים להשיב תשובה כואבת: יש נשים רבות נטולות הרגשה מה מכשיל, ולא שמות לב לפרטי צניעות ולדרגות הבלטה ומכשול, ואין בכוחן לעמוד בפרץ. מסיבה זו נשים חשובות שוגגות ולובשות חצאיות בגזרה ישרה וצרה- תועבת ה'. נשים חשובות לובשות בגדי טריקו וגופיות אשר שורפות את בית ישראל. רבות מהפאות הן פרוצות ומביישות את מצוות כיסוי הראש. הגרביים שקופות. החצאיות קצרות. –וכל הלבוש האסור והטמא הזה יוצא מבתים של חניכות בתי חינוך החרדים ביותר, נורא! כבר שמענו דיבת רבים על חלק מהמורות במוסדות החינוך שנכנסות לכיתה כשהן לבושות בפריצות כדי למסור שיעור בצניעות! חלקן (מחוסר מודעות) יושבות בכיתה בשחצנות ובחוסר צניעות באמצע שיעור קודש. איזו דוגמא אישית זו? במו ידינו מסלקים שכינה ממחננו ונותנים למקטרג כח לגבות קרבנות ברוחניות ובגשמיות.
הגיע הזמן שאתה תקח את הנושא לידיך! גם עליך כונו חכמים באמרם:'כל מי שבידו למחות נתפס באותו עוון', ח''ו. והכריע הרמב''ם (סוף סוטה) כי בנושא זה של הנהגת הבית בדרכי הצניעות כל אב וכל בעל יכול למחות וחייב למחות! ואם אינו פוקד ובודק את ביתו שהכל בצניעות ובקדושה נקרא חוטא ולא ינקה, רח''ל.
כל אברך חייב ללמוד את הנושא מספר מוסמך ('משבצות זהב לבושה', או הלכות צניעות מהגרמ''ש קליין') כדי שיקיים חובתו למנוע מבנותיו ומאשתו את מלבושי הפריצות הממלאים את חנויות הבגדים, ולמונעם מהנהגות פסולות ומבילויים מסוכנים הקורצים מכל עבר ומכל פיסת עיתון. אנא, קנה לאשתך ולבנותיך רק ביגוד כהלכה. ע''פ בקשת זקני הרבנים שליט''א פתחו אברכים במסי''נ מכירה של ביגוד ע''פ ההלכה (בפיקוח רבנים) הנקראת 'עטרת זהב' (בי-ם: רח' יחזקאל 2. בב''ב: רח' א. בן דוד 26. פרטים 100160 - 0573), ואל תתפתה למוכרים בחנויות שהבגד צנוע. עשה מהפך למענך ולמען ילדיך, למען בריאות משפחתך, למען עתידך ועתיד עם ישראל כולו. 
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד