חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

רבנו, מדוע יש צרות

השמועה פשטה בן רגע, כולם נהרגו בתאונה. מכונית התהפכה ובתוכה ישבו ארבעה אברכים צעירים מבני ברק.
הם השאירו אחריהם אלמנות צעירות בוכיות ולמעלה מחמישים יתומים!!!
ארבעה אברכים יראים ושלמים, עוסקים בצורכי ציבור באמונה טהורה ובמסירות.
ארבע עקדות יקרות מאד עקד לנו אלקים.
הם שבו לביתם מקיום מצות הלוית המת של הצדיק הקדוש רבי ישראל אבוחצירא בנתיבות ביום ד' בשבט תשמ''ד.
ואם גם זכות מצוה מיוחדת זו לא עמדה להם, הרי שחרון האף גדול ונורא. זוהי שעת דין קשה מאוד על הכלל כולו!!
אבל, על מה יצא הקצף?
נכנס אחד הרבנים למרן הגרא''מ שך זצ''ל, סיפר לו את המאורע המזעזע, ושאל: ''רבי, מדוע יש חרון אף על ישראל?''
השיב לו הרב שך זצ''ל התשובה לשאלתך כתובה במפורש הדברי חז''ל במסכת שבת (דף לג) ''בעוון גילוי עריות ובעוון נבלות פה, צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, ובחורי ישראל מתים. יתומים ואלמנות צועקים ואינם נענים...''.
הוסיף הגרא''מ שך ואמר: בדורות עברו, היו הדברים הללו ידועים ופשוטים. כאשר באה צרה, מיד בדקו את הצניעות!! בדקו אם אין ערות דבר, שמסלקת את השכינה.
כבר בגמרא מסופר שהדבר הראשון שתלו בו את סיבת הצרות, היה פגם בצניעות! פעם אחת עלה השער והתיקרו כל הדברים בשוק. מיד שלחו חכמינו הקדושים לבדוק אם מישהו פגם בחוסר צניעות, ואכן כאשר תפסו אותם שפגמו בצניעות והענישום על כך, מיד חזר השער לקדמותו וכל המחירים בשוק ירדו!
כך היה בדורות הקודמים. כולם ידעו: ''אם יש צרות- תחילה יש לבדוק את הצניעות!''.
(מספר ''קדושת החיים'')
(עולמות של טוהר עמ' 97)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד