חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דעת תורה

''לא ניתנו תכשיטים לאשה אלא שתהא מתקשטת בהם לתוך ביתה''

 (תנחומא וישלח פ''ה)

''כלום האשה מתקשטת- אלא לבעלה''

 (מדרש שה''ש א-ג, ג)
''לא תתקשט אשה אלא אם כן היא מצויה בתוך ביתה ולא כשהיא הולכת למקום אחר'
(מעם לועז וישלח)
''יש אשה בביתה היא לובשת בגדי שפחה, ויוצאת בחוץ בבגדי תפארת כדי להראות לכל את יופיה. ולא נכון לעשות כן! אשה צנועה אשר יראת אלקים בלבבה, ראוי שתקשט עצמה בביתה כדי שלא יתן בעלה דעתו באשה אחרת. אשה שהיא יוצאת לחוץ מקושטת היא חוטאת ומחטיאה אחרים, כי אפשר שיפגענה בור ועם הארץ ויעבור על איסור לא תחמוד אשת רעך... והנה האשה היוצאת מקושטת גורמת מכשול, עוון ותקלה לאיש ההוא...''  
(שבט מוסר פי''ז טו)
''אשה צנועה אינה מתקשטת כי אם דוקא בביתה לפני בעלה, אבל כשיוצאת לרה''ר פושטת התכשיטים מעליה ויוצאת... ואל זה כיון דוד המלך ע''ה באמרו כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה, אבל בצאתה לרה''ר לא תלבש משבצות זהב, ולא ניתנו תכשיטים לאשה אלא שתהיה מתקשטת בתוך ביתה בפני בעלה כדי שתמצא חן בעיניו ולא תתגנה עליו. אבל הנשים הפרוצות כל בתר איפכא אזלי, דכשיוצאים לרה''ר או ללכת ממקום למקום אצל חברותיהן לובשים בגדי החמודות וכל מיני תכשיטים שלהם, וכשבאים לעת ערב לביתם פושטות הבגדים החמודים שהיו עליהן ופושטות התכשיטים שלהם ולובשות שחורים ומתעטפות שחורים בפני בעליהן''.
(ספר חכמה ומוסר, נדפס בליוורנו בשנת תר''י)
''וגנאי גדול הוא לאשה כשהעם מסתכלים בה... ולא ניתנו תכשיטין לאשה אלא שתהא מתקשטת בתוך ביתה לפני בעלה, כדי שתמצא חן בעיניו ולא תתגנה עליו'' 
(מעלות המידות, מעלת הצניעות)
''ואל יטעה אותה היצר שתנצל מן הדין מפני שהיתה צריכה להתקשט עצמה לעיני בעלה שלא תתגנה עליו, כי באמת זוהי טעות, דזהו שייך רק בביתה לבד!  ולא בשוק!'
(מרן החפץ חיים זיע''א. גדר עולם פ''ד)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד