חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הגר''ד סגל שליט''א

"זה נורא! מחפשים תרופה לצרות, עושים תיקון בזה, תיקון בזה, אבל העיקר זה לגשת למהות האדם, למהות נשמתו- צניעות. למה הולכים סחור סחור- תגשו לנקודה! זה- צניעות. על זה נורא מה שכתוב. ומאידך פה כל הברכה וכל ההצלחה. ...כמה פשוט הוא שכאן הנקודה של ההצלחה בפרט היום מי נשאר להקב''ה, כאשר רוב חלקי האומה ירדו משולחן אביהם, נשארו כמה בנים יחידים, מי שומר היום קצת צניעות? ואם גם פה, גם היחידים הללו מזלזלים בצניעות, כמה כאב, כמה צער יש מזה לאבא בורא עולם, מי נשאר?...
כך אמר הח''ח ז''ל, פעם שמעתי את זה מהראש ישיבה באמריקה, הרב קלמנוביץ שיהיה בריא, בשם אביו רבי אברהם ז''ל, הוא סיפר שהיתה כנסיה של אגודת ישראל בוינה, והיו שם גדולי האדמורי''ם וגדולי הראשי ישיבות, כל הסוגים כל החוגים, וגם החפץ חיים ז''ל היה שם. עשו שם עזרת נשים, למעלה, רק לא היה איזה וילון, אז אחרים טענו שזה מספיק, מי יסתכל למעלה? אחרים טענו שזה לא מספיק וצריך וילון. נמנו וגמרו לשאול את הח''ח. וכך ענה להם : מה הצרה הכי גדולה שיכולה להיות לכלל ישראל?- אם הקב''ה עוזב אותנו. אם הוא אתנו, אז ''גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי''! ה' עמך – לא חסרת דבר! אבל אם ''הסתרת פניך, הייתי נבהל'', הצרה הכי גדולה אם הוא עוזב. על מה כתוב שהקב''ה עוזב? אומר הח''ח- ''ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך''! אם כך, הוא אמר, כל הידור שאפשר לעשות ב''לא יראה''- הכל כדאי!! באור הדברים- שהשגחת הקב''ה אינה שתי דרגות בלבד, או נמצא או איננו, זה מדרגות רבות, אתה עושה עוד הידור- הוא יותר איתך, פחות הידור- זה קצת שב, קצת מסתלק. אני הרי שומע מאלה שעוסקים בענינים שיש בעיות, שומעים דברים, ה' ישמרנו! ה' ישמרנו! תסמרנה שערות ראש! א''כ זה מהדברים הראשנים ממש שצריכים תיקון גדול".
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד