חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

קטעים מדברי גדולי ישראל

מרן הגראי''ל שטיינמן שליט''א
(במכתב מאלול האחרון)
לכלל שומרי תורה ומצוות,
הנה ידוע שיש ירידת הדורות לא רק בחלק הרוחניות שכ''כ ירד בדורות האחרונים, אלא גם הבושה ירד עד כדי כך שמה שפעם זה הי' בושה היום זה להיפך ההצנע לכת נהפך לבושה.
וכל א' מצווה ועומד שבני ביתו יתנהגו בצניעות, זה כולל גם במלבושים ובכל ענינים, והבא לטהר מסייעין אותו.
ועכשיו שמתקרב הימים הנוראים זה יהי' זכות גדול ע''י שנשתפר בענין זה, ונזכה לכו''ח טובה בספצ''ג לאלתר לחיים טובים ולשלו'.
קטעים מדברי גדולי ישראל
(בכנס החרום בב''ב בערב ראש השנה)
מרן הגר''ש וואזנר שליט''א
(כפי שנמסרו ע''י תלמידו הגרמ''ש קליין שליט''א)
עפ''י התורה הבעל הוא האחראי על כל דבר שנעשה בבית ובפרט כל דבר הנוגע להלכה שרק התורה מכריע וא"א לשים האחריות על האשה, וממילא פשוט מאד שצניעות מלבושי הנשים הן צורתן והן אופן לבושן לא יסמוך הבעל על האשה בלבד. פעמים האשה רוצה לבוש צנוע ביותר והבעל מבקש אופן מודרני, חלילה לנהוג כן, כיון שדברים כאלו משנה את הבית והחינוך וסופו מי ישורנו.
הגרמ''י לפקוביץ שליט''א
הגמרא בשבת [נ''ד ב'] אומרת, כל שאפשר לו למחות באנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו. ופירש''י שח''ו נענש על עברות שבידם.
ממילא, מוטלת האחריות והחיוב על ראש הבית להשגיח שהנהגת הבית יהיה בתכלית הצניעות שעי''ז ייבנה כל הבית.
הגר''נ קרליץ שליט''א
יש חנויות שמוכרים בגדים. ויש חנויות שבעוונותינו הרבים יש שם בעלים שאינם מקפידים על צניעות- וממילא אדם שלא מדקדק כראוי בצניעות הוא מוכר בגדים שהם היפך של צניעות. זה צריך להיות ברור לכל אחד מאיתנו שבחנות כזאת לא הולכים לקנות. צריך להיכנס רק לחנויות שמתעסקות רק עם בגדים צנועים. ולחנך את הבית שרק זה המקום שלנו. לא צריך להסתובב ולחפש בחנויות אחרות. ויהי רצון שנתחזק אנחנו וזה יהיה תועלת לכל כלל ישראל.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד