חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הגרמ''ד לפקוביץ שליט''א

(בכנס החרום בב''ב בער''ה)

אנו מתחילים בסליחות ''לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך ומבאר במשנת ר' אהרן דאין הכונה רק ע''י הגשה לתפילה, אלא בעיקר זה לבוא ולהתקרב ולעמוד לפני ה', וממשיך ואומר והרי זה ידוע כי הנכנסים לפני האר''י ז''ל והגר''א כמה היו מכינים את עצמם לפני כניסתם אל הקדש פנימה, וק''ו כמה צריכים להכין את עצמנו כשאנו באים לפניו, לא להכנס עם בגדים הצואים, וכן חז''ל אמרו לנו ונתנו עצה נפלאה ליוה''ד אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני, אמרו לפני זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה, תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק.
והדגישו חז''ל אמרו לפני תקעו לפני, שהבחינה היא העמידה לפניו, וזה צריך כ''א לעשות חשבון הנפש עם עצמו וב''ב, האם אנחנו במצב שאנו יכולים לעמוד לפניו ית' כשכל המציאות היא הבלטת הגוף, החלק הבהמי?!
וא' מהדברים היסודיים שע''ז נתכנסנו כאן בבחינת ''אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויכתב בספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו'' זה מש''כ במשנת ר' אהרן ח''ג וז''ל ומקום פה עמדי לעורר על ענין מכאיב ומבהיל שטועים בו רבים, יש רבים שנמנעים מלדבר בזה מטעמי צניעות, זועק ר' אהרן ''שומו שמים! בדור פרוץ וירוד בכל הענינים בריש גלי ולא יתבוששו, וכי לדבר בעניני קדושה וצניעות זה נגד הצניעות?! היש לך הטעיית היצר גדולה מזו?! וחיוב מוחלט הוא לדבר בזה בפרהסיא!''
בשנת תשכ''ח התחילה פירצה מסוימת בבגדים, ומרן הרב שך זצוק''ל קרא לאסיפה לאברכים וגם הגיע לי-ם ובתוך דבריו זעק ואמר: "זה בוער לי! כי קיום הכוללים תלוי בזה! כל קיום התורה תלוי בזה! אם נשות אברכים הולכות כך צריך לסגור את כל הכוללים! כי כל השראת השכינה בכלל ישראל הוא בצניעות!!
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד