חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט''א

הובא ע''י נאמן ביתו רבי אליהו מן שליט''א (בכנס החרום בב''ב בער''ה)

נתבקשתי לומר מרבי חיים שליט''א, זה ציטוט מדויק מהיום בבוקר.
יש לנו עוד ארבעה ימים ליום הדין, עכשיו מתחילים ימי הביקור. כל השנה היתה מידת הדין מתוחה, עברנו השנה רבות בכלל ובפרט, ובפרט בארץ ישראל, השנה היתה קשה וכולנו מיחלים ומתפללים שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה.
אבל צריכים לדעת, כל האומר הקב''ה ותרן יוותרו חייו. העולם לא הפקר, יש דין ויש דיין והתורה אומרת אם אין צניעות ושב מאחריך.
כל התקוה שלנו זה רק חסד ורחמים, אם אנחנו נעשה פעולות שהקב''ה מתרחק מאיתנו, איך יש לנו לקוות לחסד ולרחמים. אנחנו אומרים בתפילת ונתנה תוקף, מי יחיה ומי ימות, מי בקצו ומי לא בקצו, מי ישלו ומי יתיסר, ומה הסוף ''ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה''. הרב אמר ברמב''ם כתוב בהלכות תשובה עשרים וארבעה דברים מעכבין את התשובה, ארבעה מהם- עון גדול, ואחד מהם אין הקב''ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו, אומר הרמב''ם הא' זה המחטיא את הרבים.
אבא ובעל צריכים לדעת אם בני ביתו לא הולכים בצניעות, זה חוטא ומחטיא את הרבים, וזה הדבר הראשון שאין מספיקין בידו לעשות תשובה. אנחנו אומרים ונתנה תוקף והתקוה שלנו והעצה היחידה שלנו זו תשובה, זה הדבר הראשון, מי שלא מתנהג בצורה שהוא מפקח על בני ביתו שילכו בצניעות כראוי לא יספיקו בידו לעשות תשובה, ומי שיפקח על בני ביתו יזכה לתשובה ותפילה וצדקה. והרב נותן את ברכתו לכולם, שנה טובה ומתוקה.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד