חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חדש! ספר פניני חנוכה

9/12/2009

חיבה יתירה נודעת בעולם התורה לפסקי מרן רבינו רשכבה"ג פוסק הדור הגרי"ש אלישיב שליט"א בהלכות חנוכה ורבים הם בני התורה השואלים ומבקשים לשמוע דעת מרן ולהבין את דבריו.

בימים אלו יוצא-לאור הספר "פניני חנוכה – פסקי הלכה וחידושים שנשמעו מפי מרן רבינו הגרי"ש אלישיב שליט"א בתוספת ביאורים והערות" במהדורה חדשה ומורחבת. בספר, מאות שאלות שנשאל מרן שליט"א על-ידי התלמיד המובהק, הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א בעשרות השנים האחרונות, ותשובות וחידושים שזכה בחביבותו לקבל. חלק מהשאלות נשאלו ממש בימים האחרונים, רגע לפני שהספר ירד לדפוס.

'פניני חנוכה' מחולק לשמונה פרקים, על-פי נושאים מרכזיים: 'מצות ההדלקה', 'הברכות', 'מקום ההדלקה', 'מהדרין', 'מקום ביתו', 'במה מדליקין', 'מתי מדליקין' ו'ענינים שונים'. לצד השאלות ההלכתיות, נשזרו בספר ביד אמן מקורות הלכתיים והערות מאירות, וכן הנהגות של מרן שליט"א.

ספר זה, כמו ספריו הנוספים של הגרב"צ הכהן קוק שליט"א, 'פניני תפילה' ו'פניני שבע ברכות', התקבל בחביבות רבה אצל מרן שליט"א, שאף התבטא ואמר כי אפשר לסמוך על הדברים.

הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שקיבל השבוע את הספר, עיין בו במשך שעות ארוכות. לאחר מכן התבטא ואמר בסיפוק: "מה יש להוסיף על פסקים של מורי חמי"...

 

להלן כמה 'פנינים' שליקטנו מתוך הספר החדש, לתועלת גולשי 'שטייגן':

 

הזמן המהודר

מהו הזמן המהודר להדלקה? על-כך כותב הגרב"צ שליט"א: "הנה המנהג הוא להדליק בתחילת השקיעה. אולם רבינו שליט"א מאַחֵר את הדלקת נרות חנוכה כעשר דקות לאחר זמן השקיעה המודפס בלוחות. מפני שאין אנו בקיאים בדיוק מתי היא שקיעת החמה ושמא עדיין איננה שקיעת החמה, וכך רבינו מורה לכל השואלים אותו".

"בפעם אחרת אמר לי רבינו שליט"א: הגר"א (רס"א, ב') הכריע כדעת הגאונים דצאה"כ הוא זמן שלשת רבעי מיל לאחר השקיעה, וא"כ לדבריהם שלש עשרה וחצי דקות לאחר שקיעת החמה במוצאי שבת מותר כבר לעשות מלאכה. האם יעלה על דעת מאן דהו לעשות מלאכה בשעה זו?! אלא שחוששים שאיננו יודעים מתי הוא בדיוק זמן שקיעת החמה".

בספר גם מובאת דעתו של מרן שליט"א לגבי הדלקה מוקדמת מדי: "והרבה טועים בזה כשנאלצים ללכת לאירוע וכדומה ועליהם להקדים ולהדליק קודם השקיעה ומדליקים כבר בפלג המנחה. מפני שסבורים שכיון שבלאו הכי מדליקים קודם 'שתשקע החמה', אין הבדל כמה קודם שקיעה. וזו טעות. דבוודאי סמוך לשקיעה אין בכלל 'אין מקדימים', ועדיף בהרבה על הדלקה מפלג המנחה".

 

מקום ההדלקה

בפרק 'מקום ההדלקה', כותב הגרב"צ קוק שליט"א: רבים הם השואלים היכן עליהם להדליק והיכן הוא פתח החצר שלהם וכיו"ב. וגם כמה וכמה צורות תבנית בתים, מעשה ידי אמן שבנו בגבס, הביאו לפני רבינו שליט"א שיפסוק היכן מקום ההדלקה.

רבינו שליט"א רגיל לומר שכדי להשיב בענין זה צריך לראות את הבית ואת הפתח בעיניים. אני זכיתי שנעתר לעבור דרך ביתי, ולהראות לי היכן מקום ההדלקה. ביודעי כמה מייקר רבינו כל רגע מזמנו, נרגש הנני מאוד ממסירותו זאת. כמובן שלהעלות על הכתב דברים אלו זהו בלתי אפשרי, ולכן כתבתי מעט. והרוצה יבוא ויראה בעיניו וממנו יקיש למקומות נוספים.

 

זמן עדיף מכלי כסף

בפרק 'במה מדליקין' מובאת השאלה הבאה, המצויה בהרבה בתים: ב'חסד לאברהם' מביא שיש הידור להדליק בחנוכייה מכסף. השאלה היא מה להעדיף במקרה הבא: יש לו כוס זכוכית שמכילה הרבה שמן שיכול לדלוק עד שתכלה רגל שבשוק בימינו, ומצד שני, מנורת כסף, אולם בית הקיבול שלה קטן יותר ואינו מחזיק שמן כדי לדלוק זמן רב כמו בכוסות הזכוכית?

תשובת מרן שליט"א: עדיף ההידור שדולק זמן רב יותר מאשר ההידור בכלי כסף. והוסיף: אם בכלים שמדליק בהם יש הידור על הידור, כל שכן בשמן יש דרגות רבות של הידור על הידור.

 

"כל המצוות זה ביטול תורה"

מעשה בישיבה בה לא היה לתלמידים פנימייה ללון בה והיו צריכים לשוב לביתם כדי להדליק נרות חנוכה בבית הוריהם.

ראש הישיבה התלבט מה לעשות שכן חשש שאם יאלצו ללכת לביתם בזמן ההדלקה, באמצע הסדרים ייגרם ביטול תורה גדול עד שיחזרו. ופנה לשאול אם לא עדיף שיישארו בישיבה ואביהם ידליק עבורם,

ענה מרן: "זה מחליש את קיום המצווה אצלם. כאילו שאפשר לבטל מצווה בשביל לימוד תורה. זה לא חינוכי! זה לא כל-כך חלק! הרושם (של התלמידים) יהיה שלא צריך להתחשב עם קיום המצווה".

והוסיף: "הלא כל מצות הדלקת נר חנוכה היא ביטול תורה, כל המצוות זה הרי ביטול תורה בעצם, וצריך לבטל תורה בשביל לקיים מצוות".

 

ניתן להשיג את הספר בחנויות הספרים המובחרות ובטל': 050-4149234

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד