חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יצא לאור כרך 'ימים נוראים' מסדרת 'ודרשת בחגך'

בימים אלו רואה אור כרך נוסף מסדרת 'ודרשת בחגך'. סדרה זו מגישה בפני המעיין את תמצית הדיונים, החקירות והמובאות המלוות אותנו בימים הנוראים. ומציגה מראה מקומות מורחב ...מצורף טעימות מהקובץ.
24/08/2010

יצא לאור כרך 'ימים נוראים'  מסדרת 'ודרשת בחגך'
 
בימים אלו רואה אור כרך נוסף מסדרת 'ודרשת בחגך'. סדרה זו מגישה בפני המעיין את תמצית הדיונים, החקירות והמובאות המלוות אותנו בימי החגים. ומציגה מראה מקומות מורחב על מצוות החג הכוללים את כת כל ה'רעד' הישיבתי.
בדרך כלל מופיעה שאלה יסודית ושורשית בתחילת הנושא, ומובאות פנים וראיות לכל אחד מצדדי הספק. לאחר מכן ישנו שקלא וטריא הלכתי מעמיק רב אנפין המבוסס על פסקי גדולי הראשונים והאחרונים, שעל פי רוב מותירים נפקא מינות מעניינות.
הספר מנוסח בשפה בהירה וקולחת אך תמציתית, המאבחנת בין השיטות ומאירה את ההשלכות ונפק"מ הנובעות מהן.
הסדרה התקבלה בחמימות וזכתה לאהדה רבה בקרב בני הישיבות ותופסי בית המדרש, שנהנים מן המקוריות באותן סוגיות עתיקות יומין המוסיפה חדווה בניתוחן ובלימודן. הספר זכה לברכתם של מרנן ורבנן שעודדו ושמחו בסדרה זו, ואף עברו על הכרך.
כרך זה היוצא לאור לקראת ימים המקודשים הבעל"ט, עוסק בהגדרת ענייני הימים ודיניהם, במצוות התשובה, הווידוי וגדריהם. בימי התשובה, במצוות השופר של התוקע ושל השומעים, וגדרי השופר, במעמד ימי ר"ה ויוה"כ מנהגיהם ודיניהם.
 
הספר מתאים כתשורה לימי החג לתלמידי ישיבות, אברכים, רמי"ם ולכל בן משפחה תורני.
 
מחיר הספר: 25 ₪ לכרך
להזמנות - 050-7844820

טעימות מהספר לעיון והורדה לחץ כאן

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד