חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ספר "ישמח משה"

23/03/2012

ישמח משה במתנת חלקו

בשורה משמחת לעולם התורה ובפרט ללומדי ההלכה, עם צאתו לאור של הספר החשוב "ישמח משה" על שלחן ערוך הל' שבת עם ביאור "מתנת חלקו" מאת הרה"ג משה שרון שליט"א, רב הקהילה התורנית ובית המדרש "תפארת ישעיה" ע"ש ישעיה עמר ז"ל, השוכן לתפארה בעיר התורה אלעד ת"ו.

תקציר הספר

הספר "ישמח משה" (חלק א') הוא למעשה שולחן ערוך על הלכות שבת (מסי' רמ"ב עד סי' רע"ד, למעט הלכות שהיה בישול והטמנה שיצאו בעזהי"ת בחלק ג'), עם ביאור "מתנת חלקו" שנכתב ע"י המחבר, ובו ביאור מקיף על כל סעיף בשלחן ערוך, עם מקורות ההלכה, מן התלמוד והראשונים, כפי שהביאם מרן הקדוש בחיבורו הגדול "בית יוסף", כולל מקורות הלכה שלא הוזכרו בטור וב"י. המחבר דן בשיטות הראשונים, מבאר את מסקנת ההלכה לשיטת מרן השו"ע והרמ"א. כמו כן מביא המחבר דברי האחרונים והערותיהם על פסקי בעלי השו"ע, דן בדבריהם ובאיזהו מקומן מיישב שיטת השו"ע כנגד הערות האחרונים. עוד הביא לנו המחבר בביאורו את הסתעפות והשתלשלות ההלכה באחרונים, הקשורים לסעיפי השו"ע, עד למסקנת ההלכה מפוסקי דורנו.

מטרתו העיקרית של הספר, להביא לפני הלומד את כל השתלשלות ההלכה בספר אחד (מהתלמוד עד אחרוני האחרונים) ובפרט שלא מצוי ביד כל אחד כל הספרים שהתכנסו באו לתוך חיבור זה.

בסימנים מסויימים התווספו תשובות ומאמרים בהלכה, מאת המחבר, בשאלות מעשיות מענין הסימן, שמפאת האריכות לא היה מקום להכניסם בתוך הביאור.

קהל היעד

הספר מיועד בעיקר:

א.   ללומדים הל' שבת בעיון על סדר הטור וב"י, שימצאו בספר זה את כל מקורות ההלכה כולל מקורות שלא הוזכרו בב"י, וכן המשך השתלשלות ההלכה מתקופת השו"ע עד דורנו. ולפחות יהיה כעזר בחזרה על כל הסוגיה בספר אחד.

ב.   כמו כן מתאים הספר במיוחד לאברכים ולכוללים הלומדים הל' שבת למבחני הרבנות, וכידוע אין עיתותם בידם לעיין בכל כך הרבה ספרים, ובפרט שלא בכל הכוללים יש ספריה המכילה את מאות הספרים שנקבצו ובאו אל תוך החיבור הנ"ל.  

ג. כמו כן מתאים הספר ללומדים שו"ע עם ביאור המשנה ברורה, וכיון שאין בספר המשנה ברורה כל מקורות ההלכה בטעמיהם, יוכל לעיין במקורות ההלכה שלא הוזכרו במשנה ברורה. ועוד ידוע שבידי המשנ"ב לא היו כל ספרי האחרונים מפזורת ספרד ובספר זה הובאו רבים מפוסקי ספרד שלא הוזכרו במשנ"ב. ותועלת נוספת ללומדים משנה ברורה תהיה לראות את השתלשלות ההלכה מתקופת המשנ"ב עד דורנו כולל פוסקי דורנו ובראשם, מרן הבן איש חי, כה"ח, מרן החזו"א, הגרשז"א, הגר"י ולדינברג הגרב"צ אבא שאול, הגר"מ לוי  זצ"ל. ולהבדיל בין החיים לחיים, יבלחט"א פאר הדור והדרו, מרן הראש"ל הגר"ע יוסף, הגר"ש וואזנר, הגר"נ קרליץ, הגר"מ מאזוז שליט"א.

 

הסכמות

הספר מעוטר בהסכמות חמות מגדולי ישראל מכל העדות והחוגים, מרן הראש"ל רבי עובדיה יוסף שליט"א, מרן הראש"ל הגרש"מ עמר, הגאון רבי נחמיה זלמן גולדברג, הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, הגאון רבי יצחק יוסף, רבני העיר אלעד הגר"מ מלכה והגרש"ז גרוסמן, והגאון רבי יוחאי עמר נשיא בית המדרש.

 

את הספר ניתן להשיג במרכזים הבאים:

אלעד – אצל הרב המחבר – 052-7671393

בני ברק – חנות רמת הספר – 050-4114558

ירושלים – הרב יוסף מסילתי –  02-5816607

                  אורי  מועלם – 02-5815711

 

פרטים לקשר: טל: 052-7671393, דוא"ל: moshesh@etrog.net.il

 ניתן יהיה אי"ה להשיג את הספר בזמן הקרוב בארצות הברית בחנות של וגשל בבורו פארק (החנות נקאית מאזניים).

 

מצורף טעימה מהספר בעניין כוסות בקידוש ובהבדלה
דוגמא לתוכן הספר - ביאור סעיף בשו''ע

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד