חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חדש! יצא לאור סדרת הספרים 'המאיר'

3/06/2015

בסייעתא דשמיא יצא לאור סדרת הספרים 'המאיר'

הכוללת חמשה חלקים המבארים גודל מעלת מצוות ברכת המזון. שמונה עשרה. ברכות השחר. נשמת כל חי. הגדה של פסח. וכן ביאור מגדולי הראשונים על כל תיבה ותיבה בנוסח תפילות אלו.

 

כרך ראשון [ובו רנ''ד עמודים] – חלקו הראשון - עוסק בגודל מעלת וחשיבות מצוות 'ברכת המזון' שהיא הברכה היחידה מן התורה [לרוב הפוסקים] וכן בגודל סגולתה לפרנסה ומזונות ברווח, משולב בעובדות והנהגות מגדולי הדורות. ובחלקו השני - ליקוט נפלא ממדרשי חז''ל ראשונים ואחרונים לבאר כל תיבה ותיבה מנוסח הברכה לפי כל הנוסחאות [ע''מ, אשכנז, ספרד]. ובסופו שילוב הביאור הקצר בתוך תיבות הברכה.

כרך שני [ובו שע''ח עמודים] – חלקו הראשון -  עוסק בתפילת 'שמונה עשרה' בביאור מבנה התפילה חובת הכוונה בה, ועצות מעשיות לכוונה בתפילה משולב בעובדות והנהגות מגדולי הדורות, כמו כן מעלת וחשיבות תפילה זו והשפע הבא מכוחה למדקדקים בקיומה. ובחלקו השני - ליקוט נפלא ממדרשי חז''ל ראשונים ואחרונים לבאר כל תיבה ותיבה מנוסח התפילה [נוסח ע''מ]. ובסופו שילוב הביאור הקצר בתוך תיבות התפילה.

כרך שלישי [ובו תר''ע עמודים] – חלקו הראשון - עוסק בגודל חשיבות 'ברכות השחר' זמנם, סדרם, והאופן הראוי לאומרם. כולל 'ברכות התורה' חשיבותם ומעלתם, וכן 'ברכת אשר יצר' המסוגלת לבריאות למדקדקים בה. חלקו השני – עוסק בביאור כל ברכה וברכה ממדרשי חז''ל ראשונים והאחרונים, ונוסף עליו ליקוט נפלא בהיקף עצום של 'פנינים וביאורים' על כל ברכה מברכות השחר לכל הנוסחאות [ע''מ, אשכנז,ספרד] ובסופו שילוב הביאור הקצר בתוך תיבות הברכה.

כרך רביעי – [ובו שע''ז עמודים] – חלקו הראשון עוסק בגודל וחשיבות תפילת 'נשמת כל חי' מי חיברה ואימת נתקנה, מעלותיה וסגולותיה להיוושע בעת צרה, משולב בעובדות והנהגות מגדולי הדורות. וכן זמן אמירתה בשבת, ביו''ט, בליל הסדר, וענין אמירתה בכותל המערבי ועוד. חלקו השני – עוסק בביאור כל תיבה ותיבה מנוסח התפילה לכל הנוסחאות [ע''מ, אשכנז, ספרד] הכל מלוקט ממדרשי חז''ל ראשונים ואחרונים, ובסופו שילוב הביאור הקצר בתוך תיבות התפילה.

כרך חמישי- [ובו שצ''ז עמודים]  - 'הגדה של פסח' בתחילתו לקט נפלא על גודל מעלת הלילה וחשיבות מצוות סיפור יציאת מצרים. ובסופו ליקוט רחב ונפלא על כל תיבה מתיבות ההגדה ממדרשי חז''ל ראשונים ואחרונים כולל סדר מ''ב מסעות וסגולת רבי שמשון מאסטרפולי זצ''ל, וכן ביאור על 'חד גדיא' ופיוט 'אחד מי יודע' [נוסח ע''מ].

 

הספרים מעוטרים בהסכמותיהם וברכותיהם של גדולי התורה

הגאון הרב גרשון אדלשטיין שליט''א ראש ישיבת פונבי'ז,     הגאון הרב יעקב אדלשטיין שליט''א,

הגאון הרב עזריאל אויערבך שליט''א,      הגאון הרב דוד כהן שליט''א ראש ישיבת כנסת ישראל – חברון,

 

כל הכרכים בהדפסה מאירת עינים ובכריכה קשה.

מופיע בשתי מהדורות- מהדורת בני ישיבות, ומהדורה צבעונית.

מחיר הסט – חמשה ספרים 100 ₪        ארבעה ספרים – 80 ₪

לרגל ההוצאה – חמשה ספרים 80 ₪ וארבעה ספרים [ללא הגש''פ] 60 ₪

ישנה אפשרות של משלוח בערי המרכז.  טלפון להזמנות: 053-3157838

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד