חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חדש! ספר מגילת יהונתן

13/02/2018

מגילת יהונתן

על פורים ומגילת אסתר

מרבי  יהונתן אייבשיץ זי"ע

ומגילת אסתר – עם רמזי שמות הקודש ותרגום שני המבואר

 

 ליהודים היתה אורה – זו תורה, עם הגלות נגלות אור יקרות מתורתו המאירה של ראש גולת אריאל הגה"ק הרבי רבי יהונתן אייבשיץ זיע"א הידועה בנועם מתיקותה ועוצם חריפותה, על עניני פורים ומגילת אסתר.

הרבי ר' יהונתן הירבה לדרוש בעניני פורים והמגילה בפני תלמידיו וקהל עדתו בפראג, מיץ וג' קהילות אה"ו, וחידש בהם פירושים נפלאים, וכפי שאמר רבינו: 'אל תהיה קריאת המגילה בעיניכם כדורש ספר זכרונות וספר קורות אבותינו...אמנם רוב התועלת אשר נמשך ממנו, מלבד סודות רבים שיש בו, שלכן נקראת מגילת אסתר, שיש בו סתרים וסתרי מעשה בראשית, גם יש ללמוד ממנה דברים רבים למוסר והנהגת האדם עשר יעשה וחי בהם'  (יערות דבש ח"א דרוש ג').

בימים אלו יוצא לאורה ע"י מערכת 'אוצר הפוסקים' ספר 'מגילת יהונתן' הכולל בתוכו מלאכת מחשבת של כינוס דברי הרבי ר' יהונתן זי"ע מחיבוריו הרבים: יערות דבש, אהבת יהונתן, נפש יהונתן, מדרש יהונתן, דברי יהונתן, מאמר יהונתן ועוד, וכן מכתבי יד שנדפסו בשנים האחרונות בקבצים שונים, בתוספת מראה מקומות והארות מחכימות לתועלת המעיינים.

החיבור מסודר בסדר נכון ומחולק לכמה מדורים: עניני הפורים – חודש אדר, שבת זכור, מרדכי ואסתר, אחשורוש והמן, גזירת המן וניסי הפורים, מצוות היום ועוד. מגילת אסתר – פירושי רבינו על סדר פסוקי המגילה. חלק הפלפולים – פלפוליו החריפים של רבינו בעניני שבת שקלים, נישואי אסתר למרדכי, פורים דמוקפין ועוד, כשגם בחלק זה נוספו הארות רבות וחולקו הפלפולים הארוכים לקטעים קצרים עם כותרות משנה כדי להקל על המעיינים.

ניכר שהושקע עמל מיוחד בגילוי מקורותיו של הרבי ר' יהונתן, שבעוצם בקיאותו מרבה להביא ממדרשי חז"ל וספרי המפרשים, וכן בתיקון ט"ס שנפלו במשך השנים בחיבורי רבינו, עד שיצאו הדברים כסולת נקיה.

פנינה יקרה נוספה בחיבור זה – מגילת אסתר עם רמזי שמות הקודש, וכמו שכתב רבינו (יערות דבש ח"ב דרוש ט"ו) כי אין שם ה' בגלוי במגילה אלא רק ברמז בראשי וסופי תיבות, להראות כי בגלוי היה נראה שיש הסתר פנים מישראל, אבל באמת הקב"ה הציץ מן החרכים, ומובא בספה"ק (פרי עץ חיים וסידור הרש"ש) שראוי לכוון בעת קריאת המגילה בשמות הקדושים הנרמזים בראשי וסופי התיבות. ולראשונה נדפסה המגילה עם ציון השמות הקדושים הנרמזים ב-נ"א מקומות, על סדר המגילה.

למען תהיה טובת המעיינים שלמה, נוסף בסוף החיבור התרגום הקדמון המכונה 'תרגום שני' – על מגילת אסתר, מנוקד ומפוסק, ומוגה עפ"י דפוס ונציה (שנת רע"ח), ונוספו בו הרבה תיבות שנשמטו בטעות מהדפוסים המאוחרים.

לצד דברי התרגום הוצג ביאור בלשון הקודש – 'פתשגן הכתב', שיצא לאור ע"י המדקדק רבי מרדכי וינטורה בשנת תק"ל באמשטרדם ונדפס מאז במהדורות רבות, וכאן נדפס הביאור בהגהה מדוקדקת עפ"י דפו"ר ובאותיות מאירות עיניים, למען יוכל הקורא לדלות מדברי התרגום שני את פניניו היקרים והמופלאים שאינם בנמצא בשאר מדרשי חז"ל.

יצירת מופת זו מבית 'אוצר הפוסקים' תחכים רבות את המעיינים שידלו פירושים מתוקים מדבש מבאר תורתו של הרבי רבי יהונתן אייבשיץ זי"ע, ויתענגו מטובו בימי הפורים הבאים עלינו לטובה.    

 הפצה ראשית והזמנה טלפונית 036763582

לחלוקת פרסים ומזכרות 0548430427  
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד