חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חדש! הגדה של פסח בעל שם טובאמר הבעל שם טוב לאנשיו: משל למלך שהיו לו בנים ואכלו תמיד על שלחנו, ואף שבשלחן המלך היו מעדנים וממתקים טובים מאד, מ"מ מרוב הרגל הבנים מהם לא היה להם תענוג כלל מזה. ואמר להם המלך: איעצכם, קחו שקים ומלאו מן הפירורים הנותרים מסעודת המלך והצניעו, ולפעמים יהיה לכם מהפרורים תענוג יותר מכל הסעודות עכשיו. וכן היה פעם אחת שהיו במלחמה במצור גדול והיו אצלם הפירורים חביב מאד.
כך הנמשל קחו דברים קטנים שאתם שומעים כגון איזה משל או מעשה, ולאו דוקא תורה כי בדברים הקטנים לפעמים יהיה לכם לתועלת גדול.
בשמחה וגיל התקבלה הבשורה המשמחת בקרב שוחרי התורה והחסידות על הופעת אור חדש - ההגדה החדשה שרבים ציפו לה הגדה של פסח בעל שם טוב - אוצר בלום המכיל כ-650 עמו' גדושים ומלאים ליקוט נפלא מאמרות קדשו של אור שבעת הימים רבינו הבעל שם טוב זיע"א על סדר ההגדה ממקורות נאמנים ספרי תלמידי הבעש"ט ותלמידי תלמידיהם, משולבים ומשובצים ע"ס ההגדה, וידוע מאמר משיח לבעל שם טוב הק' כששאל אותו "אימתי קאתי מר? לכשיפוצו מעיינותיך חוצה" וכדפירש על פי זה בספר הק' "דגל מחנה אפרים": "ובני ישראל יוצאים ביד רמה (שמות יד, ח) ותרגומו ובני ישראל נפקין בריש גלי, בריש ר"ת רבי ישראל בעל שם גלי - היינו כשאגלה תורתו ויפוצו מעינותיו, אז יפקון מן גלותא והבן". 
 יחד עם חידושי הבעש"ט על סדר ההגדה משובצים מאות סיפורים מרתקים ממקורות נאמנים שעברו במסורת דור אחר דור אודות הבעל שם טוב הקדוש, חייו ופעלו ומורשתו לדורות. וכבר כתב בספר "שבחי הבעל שם טוב" וז"ל: "ושמעתי מהרב דק"ק פולנאי [רבי יעקב יוסף מפולנאה זיע"א בעל ה"תולדות יעקב יוסף"] ומהרב דקהילתנו [רבי גדליה מלינץ זיע"א בעל "תשואות חן"] שהבעש"ט אמר כי מי שמספר בשבחי הצדיקים כאילו עוסק במעשה מרכבה".
מלבד חידושי וסיפורי הבעש"ט הסדורים על סדר ההגדה נוספו כמה מעלות טובות בהגדה זו: ההגדה לפי כל הנוסחאות ספרד, אשכנז ועדות מזרח. אוצר הלכות ומנהגים לחודש ניסן וחג הפסח. אוצר תפילות ותחינות לחודש ניסן וחג הפסח. סדר שביעי של פסח עם חידושי וביאורי בעל שם טוב. סיפור נסיעת הבעש"ט לאה"ק הנהוג לספרו בשביעי של פסח עם הוספות רבות ונכבדות. 
וכל זה נדפס במהדורת פאר משופרא דשופרא באותיות גדולות ומאירות עינים, ברוב פאר והדר ובעיצוב מרהיב עין.
בטוחנו כי רבים וטובים יהנו מספר טוב ומועיל זה שכבר שנים רבות מצפים לו כל צועדים בעקבותיו של אותו צדיק זצ"ל, ויביאו את הברכה לביתם. 
ליל הסדר עם הגדת הבעש"ט - הרגשת התעלות הנפש ורוממות החג הקדוש.
להשיג בחנויות הספרים  הפצה: יפה נוף
וכמו כן ניתן להזמינו באתר 'טקסט רץ' www.textratz.co.il  במשלוח עד הבית מכל רחבי הארץ, לבירורים ניתן להתקשר למספר 058-328-1544.
לפרטים נוספים בטל 052-7682413  מייל adratkodesh@gmail.com

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד