חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חדש! הגדה של פסח מצות הפסחעולם התורה והישיבות מברך בימים אלו ברכת הנהנין עם הוצאתה לאור של הגדה של פסח חדשה ומיוחדת "מצות הפסח" משיעוריו של הגאון רבי מנחם צבי ברלין שליט"א ראש ישיבת רבינו חיים עוזר בב"ב. 
הן שמעו של הגאון שליט"א נודע זה שנים רבות שהעמיד תלמידים הרבה כי"ר במעל ליובל שנות הרבצת תורה בהיכלי התורה בישיבת "תפארת הכרמל" בחיפה, "כנסת חזקיהו" בכפר חסידים, "גאון יעקב" בבני ברק, ובפרט עם הקמת ישיבת רבינו חיים עוזר לפני כ-30 שנה שבה גדלו והתעלו בתורה ויראת שמים במהלך השנים אלפי תלמידים כי"ר, ועד היום מצויה הישיבה בכותל המזרח של עולם הישיבות ובצילה חוסים מאות תלמידים כי"ר היונקים תורה מאוצרו הגדול של ראש הישיבה שליט"א.  
למרות מספר ההגדות הרב המצוי בשוק, תמצא ללא ספק ההגדה החדשה 'מצות הפסח' את מקומה הנכון בבתי המדרשות ברחבי תבל. ההגדה המכילה חידושים וביאורים על סדר ההגדה, היא מעשה אמן להפליא וערוכה בטוב טעם ודעת.
הגדה זו כשמה כן היא 'מצות הפסח' - שהרי מצות הפסח היא לעסוק בהלכות הפסח ולספר ביציאת מצרים ולספר בנסים ונפלאות שעשה הקב"ה לאבותינו, וכן, הגדה זו כוללת מערכות וחידשי סוגיות בעניני הפסח, וכן ביאורים על סדר ההגדה בעומקה של אגדה, השקפה טהורה ויראת ה' צרופה.
החלק את הכולל את ביאורי ההגדה נחלק איפוא לשני מדורים. הראשון 'מצות הפסח' - מכיל בקרבו חידושים וביאורים בשמעתתא דפסח על סדר ההגדה ומלוקט מתוך שיעוריו העמוקים והבהירים והערבים על שומעיהם של ראש הישיבה בעניני דיומא ומשיעוריו על מסכת פסחים שנמסרו בפני בני הישיבה לדורותיה. 
החלק השני בשם 'אור מצוה' מכיל ביאורים בעומקה של אגדא, השקפה צרופה ויראת ה' טהורה, חלק זה כולל בתוכו עובדות והנהגות רבות ומעשי רב מגדולי הדורות הקדמונים והאחרונים, שרובם אינן ידועות בצבור ובהגדה זו רואות אור לראשונה, ובפרט מאותם גדולים שהגאון שליט"א זכה לשמשם בשימושה של תורה ולקנות חכמה ודעת מפיהם, ביניהם מרנן הגרי"ז הלוי מבריסק, הגר"י סרנא, הגר"א כהן, הגר"א קוטלר, בעל הקהילות יעקב ועוד מגדולי ירושלים של מעלה, גדולי ארץ ישראל וגדולי ראשי הישיבות, רובם רואות אור לראשונה בספר נפלא זה.
להשיג בחנויות הספרים. הפצה: יפה נוף.
וכמו כן ניתן להזמינו באתר 'טקסט רץ' www.textratz.co.il  במשלוח עד הבית מכל רחבי הארץ. 
לפרטים נוספים בטל 052-7682413 או במייל adratkodesh@gmail.com

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד