חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

קריאת הרבנים: שלא לשנות מהמסורה לנו מרבותינו

5/06/2008

מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א קוראים למנהלי מוסדות החינוך שלא לשנות מהמסורה לנו מרבותינו

 

בשנים האחרונות ידע עולם התורה גזירות חוזרות ונשנות מהשלטון החילוני המנסה להחדיר ולהכתיב את סדר הלימודים במוסדות עולם התורה. בימים אלו פונה משרד החינוך למנהלי התתי"ם הנמנים על מוסדות הפטור בדרישה להסדיר רישיון הפעלה לשנת הלימודים הבעל"ט, כאשר בדרישתם נכלל ההתחייבות לעמוד תחת הוראות משרד החינוך בתכני הלימודים והרחקת תלמידים.

ראשי ומנהלי המוסדות שטחו את הדברים על שולחנם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א. גדולי ישראל התריעו בפני ראשי ומנהלי תלמודי התורה ומוסדות החינוך לעמוד על המשמר ולא לתת ח"ו לרוחות זרות להיכנס לתוככי מוסדות התורה הנוהגים על פי המסורה לנו מדור דור.

לפני למעלה משבוע ימים יצא מרן הגרמ"י ליפקוביץ בקריאה נרגשת למנהלי המוסדות וההורים לעמוד על המשמר, במכתבו כותב מרן הגרמ"י שליט"א "כאשר מתנהלת מלחמה גלויה מצד פורקי העול להרוס ולהצר את מסגרות החינוך של בני ובנות ישראל המתחנכים בדרך התורה והמצוות, וכחלק ממלחמתם היא דרישת משרד החינוך שלך בני ובנות ישראל המתחנכים בדרך התורה והמצוות, וכחלק ממלחמתם היא דרישת משרד החינוך ממנהלי התתי"ם במסגרת של "מוסדות פטור", להסדיר רשיון הפעלת הת"ת, וכפי שנתברר הרי קבלת הרישיון כרוך בזה בהתחייבות לעמוד תחת הוראתם הן בתכני הלימודים והן בקבלת והרחקת תלמידים, ולמסור לידם דיווח על המחנכים, מה שלא היה עד היום כלל" מרן הגרמ"י ליפקוביץ בקריאה למנהלי התתי"ם "על כן הנני בזה בקריאה נרגשת לכל מנהלי התתי"ם, אתם שהקמתם במסירות מוסדות לחינוך ילדי ישראל שיהיו נאמנים לתורה ולמצוות, מה רב זכותכם שעל ידכם נמשך דור העתיד של הכלל ישראל, ח"ו אל תתנו את היקר והקדוש – חינוך צעירי צאן קדשים,בידי אותם פושעי ישראל המנהלים מלחמה גלויה על ד' ותורתו, ואין לכם להתפעל מאיומיהם כי הרי אנו אין לנו אלא לקיים את רצון בוראינו לשמור על החינוך כפי שקיבלנו מאבותינו עד מעמד הר סיני. ואלו שמסרו את הטפסים למשרד החינוך מוטלת עליהם החובה לחזור בהם ולבטל הבקשה". מרן הגרמ"י פונה גם להורי התלמידים "ואל ההורים מופנית בזה הקריאה, תדעו, שהחובה עליכם לעמוד על המשמר לחזק את המנהלים היקרים שלא יכנעו ללחצי משרד החינוך. שישמרו על חינוכם של ילדיכם שיתחנכו בקודש ע"י הכוונה של תורה ולא ח"ו במוסדות המתנהלים תחת פיקוחם של אלו שכל רצונם ומגמתם להסית ולהדיח משמירת התורה והמצוות, תעמדו על המשמר בעל עוז בזה ולבחון ולבדוק שלא ימסרו שלא בידיעתכם את החינוך ביד אלו ח"ו רח"ל. גם יש לעורר שוב שאין היתר ל"מוסדות פטור" לעבור למסגרת "מוכר שאינו רשמי". בסוף הדברים מברך הגרמ"י "שנזכה שעל ידי עמידתנו בעוז תתקיים על ידינו ועל ידי זרעינו ההבטחה כי לא תשכח מפי זרעו עד עולם".

בימים אלו הצטרפו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א לדברים, ובמכתב מיוחד עליו חתומים גדולי ישראל כותבים "בימים אלו פונה משרד החינוך למנהלי התתי"ם הנימנים על מוסדות הפטור בדרישה להסדיר רשיון הפעלה לשנת הלימודים הבעל"ט, ובדרישה זו נכלל התחייבות לעמוד תחת הוראת משרד החינוך בין בתכני הלימודים והם בקבלת והרחקת תלמידים ודיווח על המחנכים והמורים, דבר שלא הי' עד היום כלל, לכן הננו בזה בקריאה נרגשת לכל מנהלי המוסדות אשר נתיסדו במטרה לחנך ילדי ישראל שיהיו נאמנים לתורה ולמצוות, ח"ו אל תתנו את היקר והקדוש, חינוך צעירי הצאן קדשים בידי אותם שאינם שומרי תורה ומצוות, ואין להסדיר רשיון זה, ואלו אשר כבר מסרו טפסים אלו למשרד החינוך מוטלת עליהם החובה לחזור בהם ולבטל הבקשה" בסוף המכתב פונים גדולי ישראל בברכה "שנזכה שתתקיים על ידנו ועל ידי זרענו ההבטחה כי לא תשכח מפני זרעו עד עולם"

על הקריאה חתמו מרנן הגרי"ש אלישיב, הגראי"ל שטיינמן, הגרמ"י ליפקוביץ, הגר"נ קרליץ, הגר"ג אדלשטיין, הגר"ח קנייבסקי והגר"ש אויערבאך.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד