חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

גדולי ישראל: מידות טובות הוא ההכשר לקבל את התורה

16/06/2008

בליל חמישי - ערב חג השבועות הגיע מרן הגרמ"י ליפקוביץ למסור שיחת חיזוק והתעוררות לקראת חג השבועות. בדבריו האריך הגרמ"י על המעלות הגדולות שיש בקבלת התורה, "אם אין דרך ארץ אין תורה" הביא הגרמ"י, ופירש רבנו יונה: רוצה לומר שצריך תחילה לתקן עצמו במידות ובזה תשכון התורה עליו שאינה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות, לא שילמד תורה ואחר כך יקח לו מידות כי אי אפשר וזהו כענין שנאמר נעשה ונשמע.  הנה לימדנו רבנו יונה שהעבודה לקנות מידות טובות, העמל לשרש אחר המידות הרעות, היא ה"נעשה" שהוא קודם לנשמע בקבלת התורה.  אם רואים אנו תלמידי חכמים, גדולי תורה הרי מוכרח שגדולים הם גם כן במידות טובות וכפי דרגתם במידות טובות כך השיגו בתורה.  אם רוצים אנו לדעת עד כמה אדם הוא מושלם, עד כמה גדל בתורה ללא פגם בגדלות אמיתית, המשקל הוא דרגתו במידות טובות. אם זכה לגדלות בהכרח שיש לו מידות טובות שהרי התורה אינה שוכנת בגוף שאינו בעל מידות טובות.

מרן הגרא"ל שטיינמן שליט"א נשא אף הוא שיחה בערב חג השבועות, הגראי"ל נשא את השיחה בכולל פוניבז' בהיכל אהל קדושים. בדבריו האריך על עניין המידות טובות ואמר כי מי שאין בידו מידות טובות התורה רק מזיקה לו. וציטט את דבריו הגר"א עה"פ יערוך כמטר לקחי, התורה היא כמו מטר, מטר שיורד על צמחים טובים הוא מגדל אותם, על צמחים גרועים היא מזיקה להם כך גם התורה.

שיחה נוספת ומעניינית במיוחד היתה בישיבת פוניבז' ממרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א. מרן הגר"ג אדלשטיין עמד בדבריו על מאמר חז"ל אם אין חכמה אין יראה אם יראה יראה אין חכמה, והביא שהנפה"ח ביאר בזה, שהחכמה הראשונה היא המידות  הטובות שהם הכשר לקבל את התורה. רואים כיום הרבה צרות רחמ"ל ליצלן בכלל ישראל, כולם מחפשים סגולות לינצל מזה, צריך לדעת שאם כולם היו באחדות היו יכולים למנוע את זה. כתוב בחז"ל על דורו של אחאב שכולם עובדי עבודה זרה היו, ועל ידי שלא היו בהם דלטורין (מספרי לשון הרע) היו יוצאים למלחמה ונוצחים" ומאידך כתוב דורו של דוד כולם היו צדיקים ועל ידי שהיו בהם דלטורין ( מלשינים) היו נופלים במלחמה. צריך לדעת שהכלל הראשון שצריך שיהיה בבין אדם לחבירו זהו מידות טובות ורק כך יכולים לזכות להינצל מכל דבר רע.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד