חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כינוס עילאי ונשגב רווי רגשי הוד קודש

21/07/2009

מעמד אדיר ומרשים בהתכנסות ההיסטורית של מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור שליט"א חברי מועצות גדולי התורה מארה"ק וארה"ב – לחיזוק המפעל החינוכי הגדול "מרכז החינוך העצמאי"

גדולי התורה שהם הגוף הסמכותי העליון של אגודת "מרכז החינוך העצמאי" חתמו על המסמכים החוקיים כמייסדי העמותה החדשה * התרגשות רבה בקרב הצבור מהופעתם כבוד של מנהיגי ורועי ישראל במעמד הנדיר להצלת החינוך העצמאי שהתקיים לאחר 43 שנה מאז כינוסו הקודם

           

מעמד אדיר ונשגב רווי הוד קודש עילאי בהתכנסות ההיסטורית של ארזי הלבנון אדירי התורה רועי ומנהיגי ישראל מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור שליט"א חברי מועצות גדולי התורה של דגל התורה ואגודת ישראל ביחד עם משלחת נכבדה של חברי המועצגה"ת מארה"ב לדון בחיזוק וביסוס מעמדו של המוסד הקדוש של "מרכז החינוך העצמאי" בבת עינם של גדולי ישראל.

המוני בית ישראל מכל רחבי תבל עקבו בצפיה דרוכה ובהתרגשות נדירה אחר ההתכנסות ההיסטורית לחיזוקו של המפעל החינוכי האדיר שהציל את חינוך הדור והבטיח את המשך שרשרת רציפות דורות העתיד של עם ישראל, בהקמת מאות בתי חינוך שבהם התחנכו  מאות אלפים מבני הנוער לתורה ודרכי מוסר בהקימם משפחות לתפארה.

אוירה עילאית אפופת הוד קדומים שרתה באולם הדיונים שבמלון "נובוטל" בירושלים, כאשר בזה אחר זה הגיעו מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א שהתקבצו ובאו לכינוס ההיסטורי המיוחד להצלת המפעל הכביר של החינוך העצמאי להעמידו על נכונו, בביצוע ההליכים החוקתיים הנדרשים אשר יאפשרו את ניהולו התקין והראוי, בביסוס הרחבת מפעליו הק' וחיזוקם.

בישיבה השתתפו מרנן ורבנן: מרן רבינו רבי יוסף שלום אלישיב שליט"א, הגאון הגדול רבי אהרן ליב שטיינמן שליט"א, הגאון הגדול רבי מיכל יהודה לפקוביץ שליט"א, כ"ק האדמו"ר מערלוי שליט"א, כ"ק האדמו"ר מסדיגורא שליט"א, הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג שליט"א, הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ שליט"א, מרן הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א, הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל שליט"א, הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א, הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א, הגאון הגדול רבי ניסים טולידנו שליט"א, והרה"צ רבי מאיר הורוביץ – שהגיע בשליחות אביו כ"ק האדמו"ר מבוסטון שליט"א השוהה בבית החולים, והרופאים לא איפשרו את בואו על אף רצונו העז להשתתף בישיבה ההיסטורית.

גדולי התורה מארה"ב שהשתתפו בכינוס, מרנן ורבנן: הגאון הגדול רבי אהרן שכטר שליט"א ראש ישיבת רבינו חיים ברלין, הגאון הגדול רבי דוד פיינשטיין שליט"א ראש ישיבת תפארת ירושלים, הגאון הגדול רבי אהרן פלדמן שליט"א ראש ישיבת נר ישראל בלטימור, הגאון הגדול רבי מלכיאל קוטלר שליט"א ראש ישיבת לייקווד, הגאון הגדול רבי יוסף הררי-רפול שליט"א ראש ישיבת "עטרת תורה". כן השתתפו בכינוס הרב מנחם פרוש והרב שלמה לורנץ המלווים במסירות את החינוך העצמאי מיום יסודו ופעלו רבות למענו בשליחות מרנן ורבנן זיע"א ויבלחט"א.

בראשית הכינוס ההיסטורי מינה מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א על דעת המשתתפים את כ"ק האדמו"ר מערלוי שליט"א לשמש כיו"ר החוקי של האסיפה ולפתוח את המעמד, בדבריו עמד על גודל חשיבות התכנסות גדולי ומנהיגי הדור, והעלה את נושא האחדות כאשר כוחה בודאי תעמוד למוסד הקדוש "מרכז החינוך העצמאי" שיוכל להרחיב את פעולותיו ולהגדיל תורה ולהאדירה.

בדבריו אף ציין בכאב את התדרדרות החינוכית הנוראה בקרב רבים מבני הנוער, אשר יש לטכס עצה איך להצילם ולקרבם לחיי תורה ומצוות ע"י החינוך העצמאי, והעלה גם את נושא חילולי השבת המתרבים שיש לפעול בנחישות רבה למניעתם.

עם סיום דבריו כיבד כ"ק מרן האדמו"ר מערלוי שליט"א, את הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א, לנהל את הישיבה ההיסטורית, כאשר בראשית דבריו עמד על חשיבות הישיבה המשותפת של מנהיגי ישראל המבקשים להציל את פעילותו של החינך העצמאי שהוא החלוץ העובר לפני המחנה בחנוכם של מאות ורבבות אלפי ילדי ישראל לתורה ומצוות וקיום רצונו יתברך, ואמר, שבשנים עברו רוב רובם של בני אנוש לא מסרו את בניהם ללמוד תורה, בגלל שלא היתה האפשרות לחנך את בניהם לתורה, ובמילא משום כך בכל הדורות גדלו רבים בלי תורה, כך היה בחו"ל ואח"כ גם כאן באר"י, ורק מעטים מסרו את בניהם ללימוד התורה וע"כ ראו גדולי ישראל צורך להקים את מוסד ,החינוך העצמאי" כדי לתת לכל ההורים אפשרות לחנכצאצאיהם לתורה.

 

כעת, אמר מרן שליט"א, מוכרחים לדאוג להמשיך את זה, לראות שלא תשתכח תורה חלילה מישראל, שבאם ח"ו הילדים לא ילמדו תורה, היא עלולה להשתכח מישראל, כי אם אין גדיים אין תיישים, ומחובתו של אחד לחשוב לא רק על עצמו, אלא גם על כל הדור הזה ועל הדורות הבאים, ולדאוג שיהיו עוד ילדי ישראל שילמדו תורה. שעי"כ יתרבה כבוד התורה וכבוד שמים.

 

על דעת כל המשתתפים מונה הרב שלמה לורנץ למזכיר החוקי של האסיפה, שבדבריו הקצרים עמד על הקשיים שנוצרו בניהולו התקין של החינוך העצמאי לאחר שנתדלדלו השורות כאשר מרבית חבריה החוקיים נסתלקו לבית עולמם, וכן הסביר את החובה החוקית המחייבת להפוך את האגודה העותומנית לעמותה רשומה.

הרב לורנץ הציג בהרחבה את משמעויות החוק וההליכים המשפטיים הנדרשים בפרטים הטכניים והמעשיים, כאשר למטרה זו התכנסו חברי מועצות גדולי התורה שהם הסמכות העליונה של אגודת "מרכז החינוך העצמאי"

הרב לורנץ אף מסר כי מבחינה חוקית כל אלה מבין חברי מועצת גדולי התורה שנבצר מהם להגיע לאסיפה יכולים להודיע על רצונם להצטרף כחברים באגודה ובעמותה החדשה, והודיע כי נתקבלה הודעה מבית כ"ק האדמו"ר מויזניץ שליט"א שהביע רצונו להצטרף, כן מסר על הודעתם של הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א וכן מרנן חברי המועצגה"ת מארה"ב הגאון הגדול רבי שמחה בונים עהרנפלד שליט"א גאב"ד מטערסדורף, הגאון הגדול רבי חיים לוין ראש ישיבת שיקאגו, הגאון הגדול רבי שמואל קמינצקי שליט"א ראש ישיבת פילדעלפיא על הצטרפותם לעמותה.

הרה"צ רבי מאיר הורביץ שליט"א הקריא את מכתבו של אביו כ"ק מרן האדמו"ר מבוסטון שליט"א אשר הביע את רצונו להצטרף לעמותה החדשה וכי הוא מצטרף לכל ההחלטות שיתקבלו בישיבה ע"י גדולי וצדיקי הדור שליט"א.

לאחר הצגת הדברים ע"י הרב לורנץ במשמעות החוקית של כל הנושא, ביקש מהגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א נאמן ביתו של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א להקריא בפני המשתתפים את ההצעת החלטות האסיפה וכן את תקנון העמותה. 

עם סיום פרק זה של הדיון לאחר ליבון הדברים אישרו המשתתפים את ההחלטות והתקנון, ופנו אל כל חברי מועצות גדולי התורה להצטרף לאגודה ולעמותה. כאשר בהתאם לחוק חתם יו"ר האסיפה האדמו"ר מערלוי שליט"א על המסמך המאשר את החלטות האסיפה, ועל המסמכים החוקיים הנדרשים להקמת העמותה החדשה ולאחריו חתמו מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א והגאון הגראי"ל שטיינמן שליט"א יחד עם חברי מועצות גדולי התורה שליט"א כשהם מצטרפים  כחברי העמותה על כל המשמעות החוקתית.

לאות הוקרה לפעילותם ומסירותם של הרב מנחם פרוש והרב שלמה לורנץ המלווים את החינוך העצמאי מאז ערש יסודו והקמתו בשנת תשי"ג, כאשר במשך שנים עמלו קשות לבנייתו וביסוסו ופריחתו כאשר כתתו את רגליהם לשם כך בכל קצווי תבל, עד שהצליח להגיע למעמדו הגדול כאשר הוא מאגד בתוכו מאות רבות של בתי חינוך לתפארה, החליטו מרנן ורבנן גדולי ומאורי ישראל שליט"א לאשר את צירופם כחברים באגודה ובעמותה החדשה.

בהחלטות האסיפה ובתקנון העמותה שעליו חתמו מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א נאמר "כי הסמכות הרוחנית העליונה של העמותה הנם מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור שליט"א המכהנים במועצות גדולי התורה בארה"ק ובארה"ב".

כן הוחלט בישיבה על דעת מרנן ורבנן שליט"א למינוי הרב מנחם פרוש והרב שלמה לורנץ ל"ועד האגודה" והעמותה, לטפל בביצוע כל ההליך החוקי הנדרש. ולהציג בפני מרנן ורבנן חברי הדריקטוריון המלצות לחידוש ורענון המוסדות של מרכז החינוך העצמאי. 

בסיום הדיון כובד הרב מנחם פרוש לשאת דברים קצרים, ובדבריו ציטט בהתרגשות רבה מדברי מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל בכינוס ההיסטורי של מרנן ורבנן גדולי ומאורי ישראל זי"ע במעמד כינוס היסוד של החינוך העצמאי בשנת תשי"ג שאמר "רבש"ע קבל נא את תפילתנו וזעקתנו בבקשתנו – עשה למען תינוקות של בית רבן – כדי שלא נצטרך חלילה לבקש ולהתחנן – בעשה למעך הרוגים על שם קדשך" ופרץ בשעתו בבכי מסעיר שהרעיד את כל המשתתפים, וכאן בהזדמנות קדושה נעלית זו אנו מתחננים ומבקשים מהקב"ה שיתן לנו את הכוח לפעול ולעשות למען תינוקות של בית רבן שבזכותם נזכה להוושע בגאולת וישועת ישראל. 

כ"ק האדמו"ר מערלוי שליט"א סיכם את הדיון בברכה מיוחדת לאריכות ימים ושנים למרן הגרי"ש אלישיב שליט"א ולמרנן ורבנן כל חברי מועצות גדולי התורה שליט"א, ועמד על גודל השעה בחשיבות האחדות בהתכנסות מיוחדת זו של כל גדולי ישראל הכואבים ודואגים לעתידו של הדור ועומדים בפרץ להצלת הפך השמן של החינוך הטהור לשמירתו בקדושתו וטהרתו בלי שינוי זיז כלשהוא חלילה.

מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א ביקש מהגאון הגדול הגראי"ל שטיינמן שליט"א להאציל את ברכתו על המעמד הקדוש, שאיחל בלבביות רבה שחפץ ה' בידינו יצליח, שנוכל להרחיב ולחזק את מבצרי התורה של מוסדות החינוך העצמאי ולהרבות תורה ולהאדירה בריבוי כבוד שמים, וסיים בתפילה מעומק הלב שמאסיפה זו יצא קידוש ה' ויתרבה תורה גם בארץ ישראל ובחו"ל ונזכה לגאולה האמיתית בב"א. 

 

עם סיום המעמד המרגש והמרשים נפרדו מרנן ורבנן בלבביות רבה, כאשר כולם כאחד הביעו את משאלות לבם הטהור להתחדשות הפעילות המשותפת והמלוכדת של כל רועי ומנהיגי ישראל לטובת הדור כולו בחיזוק התורה והיהדות בשמירה על ערכיה הקדושים להרבות כבוד שמים ובזכותם נזכה לישועתן של ישראל.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד