חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אוצר משניות – מעמד קידוש השם

10/06/2010

מעמד קידוש השם - כך הגדירו רבים מהמשתתפים את מסיבת סיום המשניות, והוצאתם לאור של ספרי  'אוצר המשניות' כאשר עיניהם זולגות דמעות התרגשות.

המעמד היה מרהיב עין, אשר נתכבד בנוכחותם של ראשי ישיבות מפורסמים, יחד עם רבנים נכבדים מחוץ לארץ, ומצורפים מכתבי הברכה הלבביים המחזקים והמעוררים של מרן הגרי"ש אליישיב שליט"א, כמו כן מכתבו של מרן הגרמ"י לפקוביץ' שליט"א. בפתיחת המעמד שובה הלב, הדגיש הרב המחבר, הגאון ר' מיכאל פרץ שליט"א, הידוע בספריו 'אהלי שם', על הש"ס, וה'אוצרות' בהלכות, כי גדולי התורה וראשי הישיבות שטרחו להשתתף בשמחתה של תורה, היא שמחה של כלל ישראל, כי הרי כאן ה'חתן' – הוא התורה הקדושה, וה'כלה' – היא המשנה, על כן שמחה זו שייכת לכל כלל ישראל. בגין זאת בולט יחוד המרטיט לבבות של מעמד מרגש זה, גדולי תורה, יחד עם גבירים ממכסיקו ופנמה, כולם התאחדו לייקר ולכבד את התורה.

מדהים היה לחזות את האורחים הרבים מחוץ לארץ, ממכסיקו, מפנמה, מוונצואלה, ומארה"ב, אשר באו ממרחקים ומעבר לים, במיוחד לשמחת תורה זו. כאשר רבים מהם הגיעו הישר משדה התעופה לאולם השמחות. שמחת הכלל טמונה בתופעה זו, התורה בטהרתה משכה את הלבבות להשתתף להיות חלק מהחדוה של מצוה.

 

 

ו' כרכי 'אוצר המשניות' על ששה סדרי משנה, כוללים את גוף המשנה, מנוקד, פירוש רבינו עובדיה ברטנורא, מפוסק, הערות ופירושים על כל משנה ומשנה מששה סדרי המשנה, בשם "אהלי שם".
בספרים אלו נמצאת הוספת נדבך חדש על הבנין מפואר של מפרשי המשנה.

 

מטרת ומגמת החדושים לעורר ולהמתיק, לדרבן ולהמריץ את לימוד המשנה. יש לפירושים טעם מתוק במיוחד. אחד מגדולי ראשי הישיבות העיד כמה פעים על התועלת האישית, בלימוד החידושים של 'אהלי שם', כמו כן אחד מגדולי המפסקים המפורסמים בעולם התורה, במיוחד בהלכות זרעים הכריז, שאינו מוסר שיעור לפני שהוא מעיין בחידושים של 'אוצר משניות' זרעים, שבספרים אלו.

יש רעב ללחם, יש חולה הזקוק לרפואה, יש הנמצא במצב של סכנה, טבעו הוא שיתחנן ויבקש רחמים להצלתו ולרפואתו, להמשכת חייו. כך הוא באותה מדה אצל יהודי המתפלל כל יום, כאשר הוא מתחנן על נפשו בברכת 'אהבת עולם', "המרחם רחם נא עלינו", הוא משווע להצלה. הוא זקוק ל"ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה" – התורה היא צורך לאדם, ממש כלחם לרעב, כרפואה לחולה אנוש, כך מפרש בנאומו, במעמד הסיום ראש ישיבת 'בית מתתיהו' הגר"ב ויסבקר שליט"א, את הוצאת הספרים שלפנינו.

מורינו הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג שליט"א, ראש הישיבה המפורסם של 'תורה אור' מרגש את כולם בנוכחותו, ברכותיו למעמד, מוסיפים נופך עתיק יומין של משא השנים הנכבד של חיי תורה השזורים בברכותיו.

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א, נאמן ביתו של מרן הגרי"ש אליישיב שליט"א, הביא עמו את מכתב ברכתו המרשים של מרן, הוא קורא את המכתב ברגש רב עצמה, ומוסיף: בסדרת הספרים הללו מתגלית אהבת תורה, עמקותה וחשיבותה, הרי אני עוסק בסדר זרעים, ולמדתי מהמשניות עם פירוש 'אהלי שם' המאירים את הנושא מעורר ומדרבן להשגות חדשות נוספות.

כי אז מכובד הגאון הגר"מ שלזינגר שליט"א ראש ישיבת 'קול תורה', ומעיד, כי למד כבר במשניות עם הפירוש החדש שבמהדורה הראשונה, הוא מדגיש שהחידושים ממתיקים את המשנה, הם נותנים טעם לשבח, ומדרבנים להמשך הלימוד. ומעורר סקרנות, מה ניתן להעיר ולהאיר בכל משנה ומשנה.

השמחה היא, שנוסף לנדבך המפרשים של המשנה, פירוש חדש על כל משנה ומשנה מששה סדרי משנה. קושיא או הבניה, תירוץ או חידוש הלכה, גם במשניות כלים וטהרות, והחידושים מאירים ומלהיבים וכפי שכתוב בגמ' (סנהדרין מד.) "במי אתה מוצא מלחמתה של תורה? במי שיש בידו חבילות של משנה!"

מיזוג נפלא היה במעמד זה. ראש ישיבת 'נחלת הלוויים, הגאון ר' ישראל מאיר ויס שליט"א במשאו הנלהב, יחד עם דבריו הנחמדים של ראש ישיבת 'פורת יוסף' הנערץ הגאון רבי משה צדקה שליט"א. התורה מאחדת עולמות. "כזה מעמד לא חוויתי כל ימי חיי" התבטאו ראשי ישיבות מפורסמים, הגאון רבי משה שרים שליט"א ראש ישיבת 'מסילות התורה' בברכותיו, ומשאו של הגאון רבי משה חדש שליט"א ראש ישיבת 'אור אלחנן' שזורים בדברים המתוקים המתמזגים ומתחבירם יחד. ראש ישיבת 'רכסים' הגאון רבי אליהו סופר שליט"א מתרשם מדברי הרה"ג מיכאל פרץ, מחבר 'אוצר המשניות'- אשר מזעזע את אמות הסיפים, באחד מחידושי המשנה שבסוף מסכת עוקצין:

"להנחיל אוהבי יש" הם ש"י  360 עולמות. ומדוע 'שי עולמות'? כיון שהוא חצי מתרי"ג מצוות התורה עם שבע מצוות דרבנן, שהם תר"כ  620 מצוות. וכיון ש'זבולון' נוטל מחצה, וכן האשה נוטלת מחצה, א"כ מה יקבל הלומד 'יששכר' עצמו? שואל זועק המחבר, ומרעים בקולו, "ללומד לא נשאר כלום"... כי הוא לא צריך עולמות. סגי לו ב'תורה עצמה'. ולכן הלומד באהבת התורה, מחצה לזבולון ומחצה לביתו – ואז משמים נותים לו ג"כ ש"י עולמות, עבור אהבת התורה ולימודה לשמה. להנחיל 'לאוהבי יש' כי סגי לו בתורה מאהבה, ע"כ מקבל 'גם' הוא את העולמות. אומר הגר"א ספר שליט"א, בשביל לשמוע זאת, כדאית היתה הנסיעה הארוכה מרכסים עד הנה. וראש ישיבת 'נחלת משה' הגאון רבי יעקב בן נאים שליט"א, מפאר את המעמד בנוכחותו.

וכן נשא דבריו הגה"צ רבי אליעזר בן דוד שליט"א, שברך את חתנו המחבר הרב מיכאל פרץ, ובדבריו הסביר את גודל החשיבות שנעשה ע"י כתיבת חידושי התורה.

ואז נושא הגר"ג טולידאנו שליט"א ראש ישיבת 'אור ברוך' את משאו מרטיט הלבבות, ומבעיר הנשמה, המלאכים נאבקים על התורה, מי החברותא של המחבר 'אוצר המשניות'? הוא שואל, ואז הוא זועק וגורם לרטט בלבבות הנוכחים, הקב"ה בכבודו ובעצמו הוא החברותא! והלבבות מתרפקים לראות את אהבת התורה היוקדת של ראש הישיבה  הנערץ העולה על גדותיה.

רב העיר ביתר, הנודע לתהילה הגאון רבי יעקב אביעזרי שליט"א, יחד עם הגאון המפורסם רבי משה שפירא שליט"א, נושאים את משאם, ומעידים על הספרים הרבים של המחבר, ועל היכרותם עמו שנים רבות.

כן נושא ברכתו האדמו"ר מזוויל רבי שלמה גולדמן, אשר ציין את קשריו עם הרב המחבר משנות צעירותם.

וכך מתמוגגים מנחת דקדושה ראשי ישיבות רבים נוספים גדולי תורה, יחד עם רבנים ויושבי על מדין, הכל לשם שמים בטהרה, לשם שמחה וחדוה של תורה הגורמת לדמעות שיזלגו מעיניהם של הנוכחים.

גם לעזרת הנשים היה חלק במעמד זה, הם ראו במסך מיוחד את המתרחש, ונוכחו לראות ולחזות את כבודה של תורה, את אהבת התורה של נושאי דגלה של תורה.

עשרות ראשי ישיבות , יחד עם מאות אברכים, ומהקשת המקיפה של הצירבו, למעלה משבע מאות אורחים חזו והתרגשו. וההדים של המעמד עדיין מגיעים מכל מיני צדדים.

חלוקת סט המשניות לכל הנוכחים ריגשה את קהל המשתתפים, הרושם הכביר לכבודה של תורה, יהא ברצות ה' יתברך, כח מדרבן ממריץ ומחדד את ההתמדה, השקידה והשמחה בלימוד התורה.

 

יהא רעוא מן שמיא שהספר 'אוצר המשניות' על כל חלקיו, יביא לידי ריבוי שמחה ושקידה בלימוד, יגרום גם כן ל"תן לחכם ויחכם עוד". ועקב כך תתרחב ותתפשט השקידה, ההתמדה וההכרה, באור הגדול המחייב ומזהיר מלימוד המשניות.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד