חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כינוס למאות אברכי רשת כוללי טהרות

13/01/2011

בראשות מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ שליט"א
מעמד אדיר לכבודה של תורה בכינוס ארצי של אברכי רשת הכוללים ללימוד "סדר טהרות בעיון"
 
במעמד אדיר לכבודה של תורה, בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל, ראשי ישיבות, אדמו"רים, רבנים ויושבים על מדין, התקיים ביום חמישי שבוע שעבר סיום מסכתות מסדר טהרות והוצאת הכרך הראשון של משניות מהדורת רעננערט, על ידי מאות אברכי הכוללים ללימוד סדר טהרות בעיון, מיסודו ובנשיאותו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ.
רשת הכוללים ללימוד סדר טהרות בעיון נוסדה והוקמה לפני כשלוש עשרה שנה על ידי מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ, מתוך מטרה מיוחדת לברר ולהעמיק במסכתות אלו מסדר טהרות אשר אצל רבים מלומדי התורה הוזנח לימוד זה משום מה ברבות השנים.
במרוצת השנים מאז נוסד הכולל הראשון בבני ברק, הצטרפו רבים מחשובי האברכים ותלמידי החכמים לשורת לומדי הכוללים, וכיום מונה רשת הכוללים שנים עשר סניפים בכל רחבי הארץ, בהם לומדים מדי ערב יותר משלוש מאות אברכים בלעה"ר.
לצד רשת הכוללים פועל המכון "לימודי דעת" שנוסד בתרומתו של הנדיב המפורסם ר' יצחק לייב רעננערט הי"ו מארה"ב. גולת הכותרת של המכון היא הוצאת משניות סדר טהרות כשהם מוגהים בצורה המעולה ביותר ומודפסים מחדש באותיות מאירות עינים לרווחת לומדי מסכתות אלו שהן כידוע מן הקשות והמורכבות ביותר במסכתות הש"ס, בהוצאה זו אף נוספו ושולבו פירושים חדשים מרבותינו מפרשי המשנה.
בפתח המעמד הביא את דבר אברכי הכוללים הגאון רבי ישראל יעקב פינקוס, רב הקהילה החרדית וראש כולל טהרות באופקים, אשר עמד על דברי הזוהר הקדוש כי במצרים היו שהמירו את קושי השעבוד בעמלה של תורה, שכך היא גם מעלתם של אברכים העמלים בשעות הערב מאוחרות לברר עומקה של הלכה.
הגאון רבי יעקב אדלשטיין, רבה של רמת השרון, השמיע דברי חיזוק וברכה נרגשים, והזכיר את דברי הרמב"ם בהקדמתו לסדר טהרות, כי לימוד טהרות מקדש את האדם, ומטהר את נשמתו להבין דקות העניינים בכל חלקי התורה.
האדמו"ר הרה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א שהנדיב מר רעננערט הוא ממקורביו הגדולים, שהגיע במיוחד לכמה שעות לארץ לכבוד המעמד, השמיע דברי חיזוק והתעוררות מיוחדים על חובת לימוד התורה, והאציל מדברי ברכתו על המשתתפים ועל הנדיב הרב יצחק לייב רעננערט, והרחיב בשבח התומכים במפעל הקדוש.
הגאון רבי אביגדור נבנצל, רבה של העיר העתיקה בירושלים, עמד על האפשרות לכל יחיד לחדש בתורה הקדושה, ובמיוחד בסדר טהרות שאין לנו עליו תלמוד בבלי וירושלמי, שיש בו מקום רב לכל עמלי התורה להוסיף ולחדש כל אחד לפי כוחו.
בשירה אדירה קידמו משתתפי המעמד את פניהם של גדולי ישראל, אשר טרחו במיוחד להופיע במעמד, ובראשם נשיא ומייסד רשת הכוללים מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ, מרן הגאב"ד רבי נסים קרליץ, מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין, מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי, מרן הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי, כ"ק האדמורי"ם מטשרנוביל, פינסק קרלין ומודז'יץ.
לאחר מכן הוקראו מכתביהם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א שנבצר מהם מלהשתתף במעמד, מכתבו של מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב הוקרא ע"י נאמן ביתו הגר"י אפרתי, מכתבו של מרן פוה"ד הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר הוקרא ע"י בנו הגר"ח וואזנר, מכתבו של הגאב"ד העדה החרדית הגאון רבי יצחק טוביה ווייס הוקרא ע"י הגר"ש מילר, מכתבו של כ"ק האדמו"ר מבעלזא הוקרא ע"י אב"ד בד"צ מחזיקי הדת הגרח"י רוטמן,  ומכתבו של כ"ק האדמו"ר מצאנז הוקרא ע"י בנו הגרימ"ד הלברשטאם.
במעמד גדולי ישראל נערך במקום סיום על סדר טהרות, כאשר באמירת ההדרן כובד ראש כוללי טהרות וראש ישיבת אורחות תורה הגאון רבי איתמר גרבוז, ובאמירת הקדיש כובד אורח המעמד הרה"צ רבי דוד חנניה פינטו.
דברי ברכה מיוחדים השמיע הרב הגאון רבי אהרן בינה, תלמידו של הגרמ"י ליפקוביץ וראש ישיבת נתיב אריה אשר עומד בראשות קרן רות של הנדיב מר רעננערט.
מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א,  ראש ישיבת פוניבז', נשא דברים נלהבים בגודל חשיבות ומעלת העסק בלימוד סדר טהרות בעיון, מאחר שמעטים הם גדולי הדורות שעסקו בספריהם במסכתות אלו, וכאשר עתה נפוץ לימוד ענייני טהרות זו היא הכנה לימות המשיח, שיוכלו לעבוד עבודת הקרבנות בטהרה בבית המקדש.
את המשא המרכזי השמיע ראש הישיבה מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ שליט"א, נשיא ומייסד רשת הכוללים ללימוד סדר טהרות בעיון, שפתח בדברי שבח והודאה להקב"ה שזיכהו להקים רשת כוללים זאת שלומדים סדר טהרות בבירור הסוגיות לעומקן.
במשאו עמד מרן הגרמ"י על כך שלא זכינו לתלמוד בבלי וירושלמי על מסכתות אלו, והוא כדי שיהא מקום לעמלי התורה להתעמק להבין מתוך יגיעת התורה, וכאשר יתאמץ הלומד להבין דברי המשניות והראשונים, אזי יקבל הארה מן השמים להבין את הדברים המוקשים.
עוד הוסיף ואמר כי מבקשים אנו בתפילה ללמוד וללמד ואחר כך מבקשים שוב והאר עינינו בתורתך, כי התורה אין לה גבול ומידה, וכמו שמצינו בתנא דבי אליהו שיש להקב"ה אלף אלפי אלפים וריבי רבבות חדרי תורה, וכולם נמסרו למשה רבינו שימסרם לישראל, ואשרי הזוכה לזה.
תחת רושם הדברים והשפעתם קמו מאות האברכים לריקוד נלהב מתוך שמחה של מצוה לכבודה של תורה, בשירת "מה אהבתי תורתך", כאשר הדברים מותירים רושם בל יימחה בקרב השומעים להוסיף חיזוק על חיזוק בעמלה של תורה.
עוד השתתפו בכינוס (לפי א' ב') הגרב"מ אזרחי ר"י עטרת ישראל, הגר"י אזרחי מר"י מיר, הגר"ט אברמוביץ ר"י נווה ארץ, הגרב"מ אטינגר ר"י כנסת יחזקאל, הגר"ב אלישיב רו"כ תפארת בחורים, הגר"י אנגלנדר ר"י לומדי תורה, הגרש"י בורשטיין ר"י קרית מלך, הגר"ז ברלין ר"י גאון יעקב, הגרמ"צ ברלין ר"י ר' חיים עוזר‬, הגר"ד גינזבורג מר"י בית מאיר, הגר"א גניחובסקי ר"י כוכב מיעקב טשיבין, הגרא"נ גרבוז רו"כ הר אפרים, הגר"ב גרבוז דומ"ץ בבי"ד דמרן הגרנ"ק, הגר"י דיויד ר"י פחד יצחק, הגרמ"ט דינקל מרבני בית שמש, הגרב"ד דיסקין מר"י ארחות תורה, הגר"צ דרבקין ר"י גרודנא, הגרמ"ה הירש ר"י סלבודקא, הגר"י הקר ר"י גרודנא, הגר"ש זקס רו"מ ישיבת סלבודקא, הגר"י חפץ רו"מ הדרת ירושלים, הגר"ד חפץ ר"מ ישיבת חזון נחום, הגר"א טנא ר"מ ישיבת קול יהודה, הגר"א כהן ר"י משכנות התורה, הגר"ד כהן ר"י חברון, הגר"ז כַהן מר"י מאור התלמוד, הגר"א כהנמן נשיא ישיבת פוניבז', ‫הגר"נ לבין ר"י לצעירים רחובות, ‫הגרא"י ליפקוביץ מר"י בית מדרש עליון, ‫הגרמ"ד ליפקוביץ רב ביהמ"ד היכל משה, ‫הגר"א מן מר"י אור ישראל, ‫הגר"י מקלב מר"י בית מדרש עליון, ‫הגר"א נבנצל רב העיר העתיקה י"ם, ‫הגר"ח נבנצאל מר"י נתיב אריה, ‫הגרש"ב סורוצקין רו"כ עטרת שלמה, הגר"נ פאלי משגיח ישיבת ר' חיים עוזר, ‫הגר"צ פוברסקי מר"י דברי אמת, הגר"א פוסטבסקי ר"י אור יהודה, ‫הגר"ח פיינשטיין ר"י בית יהודה, ‫הגר"ד פיינשטיין ר"י בית יהודה, הגר"ב פנחסי ר"י ברכת אפרים, הגר"א קורלנסקי מר"י משכנות התורה, ‫הגר"י קורלנסקי רו"כ טהרות בעיון, הגרמ"ש קליין דומ"ץ בי"ד זכרון מאיר, הגרח"י קפלן‪ ר"מ ישיבת פחד יצחק, הגר"ש רביבו ראש הישיבה הגדולה אשדוד,‬ ‫הגר"ש רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, ‫הגר"מ רבינוביץ מר"י אור ישראל, ‫הגר"צ רוטברג ר"י בית מאיר, ‫הגר"נ רוטשטיין ר"י נזר התורה, ‫הגרי"א שוורצמן ר"י ליקווד בא"י, ‫הגר"מ שיף ר"כ רעננה, הגר"מ שפרן אב"ד בב"ב.  

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד