חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כינוס גדולי ישראל בבית מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א להקמת כוללי 'משמר הלוי'

15/02/2011

במעונו של מרן רבינו פוסק הדור הגרי"ש אלישיב שליט"א, ובראשות מרנן ורבנן שליט"א

 

כינוס מיוחד להקמת רשת הכוללים 'משמר הלוי' לזכרו ולעילוי נשמתו של הגרמ"מ הלוי שלוזינגר זצוק"ל

מעמד רב רושם ונדיר מסוגו התקיים ביום א' במעונו של רבינו מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב שליט"א, בראשות מרן שליט"א, מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, מעמד ייסוד רשת הכוללים 'משמר הלוי' לזכרו של הגאון המופלא רבי משה מרדכי הלוי שולזינגר זצוק"ל.

ביום ראשון השבוע התאספו לביתו של מרן שליט"א ובראשותו, מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, מרן הגאון רבי רבי שמואל אויערבאך שליט"א, הגאון רב"מ אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל, הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א ראש ישיבת קרית מלך, והגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א גאב"ד חניכי הישיבות, למעמד הקמת רשת הכוללים.

את ברכת מרן רבינו הגרי"ש אלישיב שליט"א הביא בראשית הכנס הגאון רבי צבי ויספיש שליט"א ראש ישיבות הר"ן, שאמר כי "הכוללים שמקימים כאן הערב יעמדו של שמו של הגאון הצדיק רבי משה מרדכי הלוי שולזינגר זצוק"ל, שהיה סמל לרבים בגדלותו בשקידת התורה, ובהרבצתה, ובכך שעמד על משמר ההשקפה הטהורה בתוקף בלא לירא מאיש, וה' יעזור שתהיה סייעתא דשמיא שכל המקומות שמקימים של שמו ולעילוי נשמתו, שיזכו ללמוד תורה לשמה, בדרך שהוא הנחיל, דרך רבותינו, עם השקפה טהורה, למען עם ישראל ולמען תורת ישראל אמן ואמן."

לאחר מכן נשא דברים מרן ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אויערבאך שליט"א  "בחרדת קודש, ברשות מרן שליט"א, הגאון המפורסם רבי משה מרדכי הלוי שולזינגר זצוק"ל היה דוגמא לכלל ישראל, במה שהעביר את הדרך שקיבל מרבותינו זיע"א כנתינתה ממש, והיה בבחינת 'כלי ראשון', שיד נכווית בו, כלי ראשון מגדולי ישראל מרן החזון איש, מרן הרב מבריסק, ומרן האבי עזרי, זיע"א, וזו היא הדרך הנכונה, וממילא היו כל דבריו חיים וקיימים, ובזכות זה תהיה בעזרת ה' הצלחה גדולה וסייעתא דשמיא לכוללים שמקימים על שמו."

הגאון רב"מ אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל אמר בדבריו כי "מה יש להוסיף אחרי דברי גדולי ישראל בשבח ידידי המופלג הגאון רבי משה מרדכי זצוק"ל, חז"ל אומרים בפרשת השבוע על הפסוק "ואת אהרון ואת בניו תקריב", שיש כאלו שהקב"ה 'בחר בהם" – אבל זה עדיין לא הגיע ל'תקרב", הקב"ה לא קירב אותם, ויש שזכו ליותר מזה – שהקב"ה קירב אותם, וכתוב בחז"ל שיעקב אבינו זכה לדרגת 'קרוב', והיכן רואים שהקב"ה קירב את יעקב אבינו שנא' "איש תם יושב אוהלים", רואים שתם יושב אוהלים זו הקירבה הגדולה ביותר לה' יתברך, רק "תם יושב אוהלים", לא דבר אחר, וזה היה ידידי הגאון רבי משה מרדכי זצ"ל, ומלבד שהיה איש תם יושב אוהלים הוא גם העמיד הרבה אוהלים, הרבה תורה, הרבה תמימות בלימוד, ושלמות בלימוד, ובזכות זה הוא זוכה שיקימו לזכותו אוהלי תורה, וה' יעזור שתהיה הצלחה גדולה."

לאחר מכן נשא דברים הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א ראש ישיבת קרית מלך, שאמר כי "הגאון רבי משה מרדכי זצוק"ל היה חד בדרא באהבת תורה, שמלבד שהרביץ תורה שנים ארוכות, גם השריש לבני התורה שצריך לדעת את כל התורה כולה, וכן חיבוריו מלאים באהבת תורה, וזכות אהבת התורה שלו תשפיע לסייע ללומדים בכוללים בהצלחה מרובה, וגם לנדיבים בעם שעוזרים ומסייעים להעמיד את הכוללים תהיה הצלחה בזכות עילוי נשמתו של הגאון רבי משה מרדכי זצוק"ל".

אחרון הדוברים בכינוס היה הרה"ג רבי יעקב הלוי שולזינגר שליט"א בנו של הגאון רבי משה מרדכי זצוק"ל, שהזכיר את דברי חז"ל ש"בימי אבלו של משה נשתכחו שלשת אלפים הלכות והחזירן עתניאל בן קנז בפלפולו", ואנחנו גם כן נמצאים כעת ב"ימי אבלו של משה", בתוך ימי השנה לאאמו"ר זצוק"ל, וכל התורה שלו וההשקפה הטהורה שהעמיד יכולה להשתכח, כי יש אחרים שחושבים ואומרים אחרת, בבחינת 'נשתכחו שלשת אלפים הלכות', וזה דבר חשוב שע"י לימוד התורה שמרבים בזכותו תהיה בחינה של "החזירם עתניאל בן קנז בפלפולו", והדרך שהנחיל תמשיך הלאה והלאה עד משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן."

לאחר מכן בירך מרן שליט"א את מייסד וראש רשת הכוללים הרה"ג אברהם אברוצקי שליט"א, בהצלחה מרובה בהקמת הכוללים ובהרבצת תורה על שמו של הגרמ"מ הלוי שולזינגר זצוק"ל.

כמו כן האציל מרן ברכה מיוחדת לשלוחא דרבנן הרב מנחם כרמל שליט"א מ"מ מזכ"ל דגל התורה ויו"ר ועדת הדיור, יחד עם כל העוזרים והמסייעים להקמת הכוללים.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד