חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הכינוס האדיר של מפעל הש"ס העולמי

15/08/2011

 

מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, חברי נשיאות מפעל הש"ס העולמי, התכנסו השבוע במעונו של מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א ברחוב ראב"ד בבני ברק, בהשתתפות מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א, מרן הגאב"ד הגר"נ קרליץ שליט"א, וכ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א.


   את הכינוס התורני החשוב, פתח יו"ר נשיאות מפעל הש"ס, כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א, אשר עמד על תפארת פירותיו ופירי פירותיו של מפעל הש"ס, אשר אך למותר לספר בתרומתו הגדולה להארת דורנו באור תורה, וב"ה מפעל קדוש זה עולה ופורח לשם ולתפארת.

בדברי הפתיחה העלה את זכרם של שני חברי נשיאות מפעל הש"ס שנסתלקו בשנה האחרונה, לפני כחודש מרן ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל, ובראשית החורף הגאון רבי נתן גשטטנר זצוק"ל, גאב"ד קרית אגודת ישראל וראש ישיבת פנים מאירות. "ייזכרו לטוב במעמד זה שיעתירו בעולם העליון למעננו וזכותם הגדולה יגן בעדינו".

כ"ק האדמו"ר שליט"א עמד על הצורך שירבו זכויותינו, "באסיפה זו בה דנים בענייני מפעל הש"ס, נוכל להביא להתחזקות לומדי מפעל הש"ס בעניינים שבין אדם לחברו. ע"פ מה שהיה כ"ק אבא מארי זי"ע רגיל לפרש את המשנה 'אלו דברים שאין להם שיעור וכו' ותלמוד תורה כנגד כולם', שע"י תלמוד תורה אפשר לצאת ידי הכל, כלומר, ע"י שעוסקים בתורה מקיימים גם גמילות חסדים וכיבוד אב ואם וכו', אלו המצוות שבין אדם לחברו".

את המשא המרכזי השמיע מארח האסיפה, מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א. בדבריו אמר כי "כשמתבוננים בכל העבר של כלל ישראל, בכל הגלויות והמאורעות, רואים שהקב"ה הותיר לפליטה צדיקים מנהיגי הדור. כן היה לאחר חורבן בית ראשון שנשארו החרש והמסגר, ולאחר חורבן בית שני היו הרבה גדולי מנהיגי ישראל שקוממו את ההריסות ולימדו תורה לעם ישראל".

ראש הישיבה הוסיף ואמר כי "כן בחורבן האחרון היו כמה גדולי ישראל שנשאר לפליטה לטובה, והיו שעלו לארץ ישראל עוד קודם או באמצע החורבן, כמו מרן הרב מבריסק זי"ע, כ"ק האדמו"ר הבית ישראל מגור זי"ע, וכ"ק האדמו"ר מבעלזא זי"ע, ולאחר החורבן נתגלה ביותר אורו של כ"ק האדמו"ר מצאנז זי"ע, שבעלותו לארץ ישראל החל בעבודת הקודש של הרבצת תורה, כשגולת הכותרת הייתה הקמת מפעל הש"ס, בו לומדים אלפי אברכים ונבחנים על עשרות דפי גמרא ותוס' מדי חודש בחודשו".

בתום דבריו הביא את דברי הרמב"ם בפירוש המשניות לסנהדרין, שלפני ביאת המשיח תהיה תשוקה גדולה לתורה אצל בני ישראל. בוודאי שלמפעל הש"ס יש חלק גדול בזה, שאברכים מרגשים משיכה לתורה וזה מרומם קרנם. יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

במרכז האסיפה עמדו הדיונים בתכניות הלימודים, החזרות והמבחנים במשך חודשי השנה הקרובה תשע"ב. את הדיונים ניהל כמדי שנה, ראש ישיבת צאנז, הגאון רבי אליהו שמואל שמרלר שליט"א, מראשי נשיאות מפעל הש"ס, שפתח במסירת דיווח מפורט על תכניות הלימודים בשנה החולפת.

כן התעורר דיון בנוגע ללימוד מסכת נדה בשנה הקרובה על ידי הבחורים המשתתפים בתכניות מפעל הש"ס, מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א הכריע כי הבחורים ילמדו בתקופה זו משניות סדר טהרות.

דברי התעוררות נרגשים השמיע ראש ישיבת פוניבז', הגאון הגדול רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א, מראשי נשיאות מפעל הש"ס, בדבריו עורר כי "לצערנו אנו נמצאים בשעת צרה. ההרגשה לאחרונה קשה מאד. כמו שבסדר הקרבנות ישנם קרבנות יחיד וקרבנות ציבור, כך הוא הדבר באסונות וצרות. ההרגשה היא שהצרות הגדולות לאחרונה הם באשמת חטא הציבור ולכן צריכים להתחזק ביותר, בפרט בלימוד התורה, כי המאור שבה מחזיר למוטב".

בכינוס האדיר השתתפו חברי הנשיאות (לפי סדר א-ב):

הגאון רבי מנחם ארנסטר שליט"א ראש ישיבת ויז'ניץ, הגאון רבי יצחק ברטלר שליט"א ראש ישיבת איתרי, הגאון רבי מנחם צבי ברלין שליט"א ראש ישיבת רבינו חיים עוזר, הגאון רבי איתמר גרבוז שליט"א ראש ישיבת אורחות תורה, הגאון רבי אברהם גניחובסקי שליט"א מראשי ישיבת טשעבין, הגאון רבי צבי דרבקין שליט"א ראש ישיבת גרודנא, הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א ראש ישיבת זוועהיל, הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א רבה של רמת אלחנן, הגאון רבי משה מרדכי חדש שליט"א ראש ישיבת אור אלחנן, הגאון רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון, הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א ראש ישיבת חיי משה, הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א ראש ישיבת בית יהודה, הגאון רבי אריה פינקל שליט"א ראש ישיבת מיר ברכפלד, הגאון רבי צבי רבינוביץ שליט"א ראש ישיבת תפארת ישראל רוז'ין, הגאון רבי שמואל רוזנגרטן שליט"א ראש ישיבת בעלזא, הגאון רבי צבי רוטברג שליט"א ראש ישיבת בית מאיר, הגאון רבי נחום רוטשטיין שליט"א ראש ישיבת נזר התורה, הגאון רבי משה יהודה שלזינגר שליט"א ראש ישיבת קול תורה, הגאון רבי דוד יצחק שפירא שליט"א ראש ישיבת באר יעקב. 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד