חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מעמד שתיית 'לחיים' בבית ראש הישיבה

17/11/2011

מעמד נרגש של שתיית 'לחיים' התקיים השבוע במעונו של מרן הגר"ג אדלשטיין לרגל הוצאת ספרו החדש על מסכת יבמות * הספר הינו כרך ראשון בסדרת שיעוריו של ראש הישיבה על הש"ס * במקביל שוקדים חבר אברכים על הכרכים הבאים בסדרה האמורה לכלול עם השלמתה אי"ה למעלה משלושים כרכים * מרן הגר"ג נשא דברים במעמד ואמר כי יש המפחדים ממסכת יבמות הנחשבת מסכת קשה, ברם אם לומדים בדרך הלימוד הנכון זה מתוק מדבש! *

 

התרגשות רבה בהיכלי הישיבות והכוללים עם הוצאתו לאור של הספר החדש משיעורי מרן הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א על מסכת יבמות, הופעת הספר יש בה חידוש גדול מאחר ועד היום לא נתקבלה רשותו של ראש הישיבה להדפסת שיעוריו כי אם במהדורת 'סטנסיל' מצומצמת, ורק לאחרונה בעקבות בקשות והפצרות מרובות ניאות מרן הגר"ג להדפסת השיעורים בעריכה מחודשת על ידי חבר האברכים בראשות תלמידו המובהק הגאון רבי אברהם ישעיה גינזבורג.

 

בהתייעצות עם ראש הישיבה הוחלט בראשונה לערוך את ספר השיעורים על מסכת יבמות, אשר במאמץ מיוחד הושלמה עריכתו לרגל תחילת זמן החורף, מאחר ומסכת זו נלמדת כעת במרבית הישיבות הגדולות, כאשר באורח נדיר בזמן החורף הנוכחי נלמדת המסכת בישיבות פוניבז', חברון, גרודנא, אורחות תורה, ועוד ישיבות רבות בארץ ובעולם.

 

במקביל, שוקדים עורכי הספר על הכרכים הבאים בסדרה, האמורה לכלול עם השלמתה אי"ה למעלה משלושים כרכים, כאשר על מסכת יבמות לבדה אמורים להופיע בס"ד שני כרכים נוספים.

 

ביום שני השבוע התקיים מעמד נרגש של שתיית לחיים במעונו של מרן הגר"ג אדלשטיין עם הופעת הספר, בדברים שנשא אמר ראש הישיבה כי "בישיבות יש כאלה שמפחדים מלימוד מסכת יבמות, מפני שכידוע יש שלוש מסכתות קשות שהם אותיות ענ"י, עירובין, נדה ויבמות, אבל באמת צריכים לדעת כי הפחד הוא פחד שווא, אם לומדים בדרך הלימוד הנכון זה מתוק מדבש!".

 

מרן הגר"ג אדלשטיין הרחיב בתיאור מרתק מימי ה'בראשית' של ישיבת פוניבז', "הפעם הראשונה שלמדנו מסכת יבמות היה בשנת תש"ו, והגיעו בסדר א' ובשיעורים היומיים עד לדף פ', וגם בפעם השנייה שלמדו יבמות בשנת תשי"א הספיקו עד לפרק הערל, ויש על זה מחברות משיעורי ראשי הישיבה זצ"ל, וכשהתחלפו השיעורים באמצע זמן החורף תש"ו התחילו בדף מ"ו, ככה הספיקו יותר מארבעים דף בחצי הזמן!".  

 

ראש הישיבה הוסיף וסיפר מזיכרונותיו באותם ימים, "כולם היו מקשיבים לשיעורים, וחזרו בכל יום על השיעורים, מתחילת סדר שני עד השעה חמש הייתה קביעות של חברותא מיוחדת לחזרת השיעור, ולא עשו כן מחמת איזה ה


 
וראה שקיבלו על זה, אלא התלמידים מעצמם הבינו שכך צריכים לעשות בלא שום כפייה, וכולם היו מרוצים ולמדו בשמחה גדולה".

"אפילו מאוחר יותר בכל ימי חייו של הרב מפוניבז' הספיקו לכל הפחות עמוד ליום בשיעורים, וכשנפטר הרב בשנת תשכ"ט התחילה הירידה בזה, בשנת תשל"ג שהייתה שנה מעוברת למדו מסכת יבמות והגיעו עד דף נ"ד, במקום הקצב הקבוע של עשרה דפים לחודש הספיקו רק תשע דפים לחודש, והמשיכה הירידה בשנת תשמ"ד כשלמדו יבמות, ושוב הייתה שנה מעוברת, הגיעו רק עד דף מ"ז שהם שמונה דפים לחודש, וכך נמשכה הירידה מסיבות שונות עד שעכשיו אנו לומדים כחצי עמוד ליום, שגם זה נחשב הרבה מאד".

 

בתום המעמד בירך מרן ראש הישיבה את הנדיב הנכבד שנטל על עצמו את כל הוצאות הדפוס לעילוי נשמות הוריו, ומיד לאחר מכן פרצו הנוכחים בריקוד נלהב כתף אל כתף בשירת 'תורת השם תמימה משיבת נפש'.

 

ניתן להזמין ספרים בכמויות מרוכזות להיכלי התורה והישיבות בטלפון 03-6198249. 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד