חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

התייחסות גדולי ישראל בעקבות המלחמה בדרום בשל מי הסער הגדול הזה?

מרן הגרי"ש אלישיב, מרן הגראי"ל שטיינמן, מרן הגר"ש אויערבאך, מרן הגר"ע יוסף, כ"ק מרן האדמו"ר מגור, כ"ק האדמו"ר מערלוי, הגרח"פ שינברג, מרן הגרמ"צ ברגמן והגאב"ד הגר"מ גרוס ועוד...מאת:קו עיתונות דתית, ושלמה סטפנר בטאון מרכז הענינים. וכן האימרה המדהימה של הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע ...

מאת: קו עיתונות דתית


מרן הגרי"ש אלישיב: "הקב"ה רמז לאברהם אבינו"

השבוע, כאשר שוחח מרן הגרי"ש אלישיב עם תלמיד קרוב אודות המצב הקשה בדרום, אמר לו הגרי"ש בנימת כאב: "מהשמים יש תביעה גדולה על יהודים שאינם משתתפים בצער תושבי הדרום. יש כאלה שאומרים לעצמם: "המצב בדרום, לא קשור אלינו. הוא קשור לתושבי הדרום ולחיילים לוחמים בקו. אבל אנחנו, המתגוררים במרכז הארץ, איננו קשורים לכך'".

מרן פוסק-הדור הביא מקור לדבריו: "כתוב בברית בין הבתרים 'והנה תרדמה גדולה נופלת עליו". התרגום מסביר: 'שינה עמוקה ומתוקה'. הקב"ה רמז לאברהם אבינו שבעתיד יהיו מצבים קשים כאשר חלק מעם ישראל יסבול, וחלק אחר יישן שינה עמוקה מתוקה ויגיד: שלום עליי נפשי.

"אבל אדם ייתבע על-כך", הסביר מרן. "שהרי כתוב: 'כי מי נוח זאת לי'. אפילו צדיק כמו נוח נתבע על-כך שלא התפלל מספיק על אחיו. קל וחומר בדורנו. כל אחד ואחד חייב להתפלל ולהתחזק במה שאפשר".

 

מרן הגראי"ל שטיינמן: לחזק את 'בין הסדרים'

 מרן ראש-הישיבה הגראי"ל שטיינמן אמר, כי יש לחזק את סדרי הלימוד בהיכלי הישיבות בימי שישי ושבת –ולהקפיד ללמוד לא רק בשעות הסדרים- אלא גם כשנוסעים הביתה לשבת ולמועד. "תורה מגנא ומצלא, ורק תורה יכולה להציל את המצב", אמר.

 

מרן הגר"ע יוסף: תפילה להצלחת המערכה

במהלך השבת ניסה ראש הממשלה אהוד אולמרט להתקשר ליו"ר ש"ס ומגן ראש הממשלה השר אלי ישי, בכדי לעדכן אותו בענין המבצע. בשל קדושת השבת, ישי לא ענה לטלפון, בסופו של דבר המסר הועבר על ישי מזכיר הממשלה באמצעות מאבטחי השר, ישי מסר באמצעות מאבטחי השר. ישי למרן הגר"ע יוסף ,שהתפלל לשלום חיילי צה"ל ותושבי הדרום בתפילות השבת. בהתייחסו למלחמה בדרום, אמר מרן הגר"ע יוסף כי: "צריכים להתחזק בלימוד התורה-שהתורה מגנא ומצלא ובטהרת המשפחה".

 

מרן הגרמי"ל לפקוביץ: חבלי משיח

מרן הגרמי"ל לפקוביץ אמר להרב חזקיהו מישקובסקי. משגיח ישיבת אורחות תורה ולראש עיריית ב"ה לשעבר מרדכי קרליץ שהיו בביתו: "אנחנו נמצאים עכשיו בתוקפה של חבלי משיח ולכן האסונות והצרות מגיעים עלינו". והוסיף: "גם בזמן החפץ חיים אמרו שאנו נמצאים בחבלי משיח ובאמת היו, אך אנשים לא ידעו לנצל את זה כרוי ולכן המשיח לא הגיע. לכן אנו צריכים להתחזק בתורה ומעשים טובים, ויראת שמיים, ובע"ה הגאולה תבוא בקרוב".

 

מרן האדמו"ר מגור: אין עניין להשאר במקום סכנה

כתוצאה מהמצב המתוח, פנו רבים מחסידי גור, הגרים באשדוד המונים למעלה מאלפיים משפחות בעיר, בשאלות לבית האדמו"ר מגור – האם עליהם להישאר בעיר במצב הנוכחי. האדמו"ר הורה להשיב לכל השואלים, כי מי שחושש להישאר בעיר, ויש לו היכן להתארח בעיר אחרת – יכול לנסוע  עם משפחתו עד שיירגע המצב. אין עניין להישאר במקום סכנה – אמר הרבי.

 

מרן הגר"ש אויערבאך: עקבתא דמשיחא

כששאלו תלמידיו של מרן הגר"ש אויערבאך לדעתו על המצב, השיבם: "כל אחד יודע במה עליו להתחזק ברוחניות. אבל כל ילד מבין שהתוכנית הזו שנקראה 'התנתקות' והייתה יוזמה של יהודים, החמירה את המצב  הביטחוני בדרום, שבעתיים. זה סימני 'עיקבתא דמשיחא' שיהודים, רחמנא לצלן, נעשים שליחים להביא את הצרות לעם ישראל".

 

כ"ק האדמו"ר העלוי: פיטום הקטורת מתוך קלף

חבר מעוצת גדולי התורה, כ"ק האדמו"ר מערלוי, נשאל על-ידי חסידיו המתגוררים באשדוד, האם לעזוב את העיר. האדמו"ר השיב כי אין צורך, והורה להם לומר את 'פיטום הקטורת' מתך קלף בתתפילת שחרית ובמנחה, הידועה כסגולה לשמירה. לאחר מכן, מנה האדמו"ר פרקי תהילים לתפילה הסדר הבא: נ"ז, נ"ח, נ"ט וע"ה, ופרקים ק', ק"ג, קכ"א וקמ"ג, סדר הפרקים נתלה בכל בתי הכנסת של החסידות, עם הוראה לומר אותם בכל יום.

 

הגרח"פ שינברג: "דף גמרא- יעיל יותר"

בחורי ישיבת "תורה אור" פנו בשאלה לראש הישיבה, הגאון הגדול רבי פנחס חיים שינברג, ושאלו האם לערוך תפילת רבים בשל המצב הקשה בדרום.

הוא השיב כי עדיף דף גמרא: "דף גמרא יועיל יותר בשמיים למען המצב בדרום. כבר 40 שנה שאני אומר את זה וככה זה מניסיון, לא לבטל תורה ולשבת ללמוד כל הזמן - זה מה שמועיל".

 

מרן הגרמ"צ ברגמן: "להגביר חילים בתורה"

חתנא דבי נשיאה, מרן הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, נשא שיחת חיזוק מיוחדת בישיבת רשב"י בב"ב לרגל המצב הקשה השורר בדרום הארץ.

הגרמ"צ הדגיש בשיחתו, כי הצרה של ישובי הדרום היא צרה של כלל ישראל ויש ערבות בכלל ישראל וח"ו שירגיש מאן דהוא, כי הדבר אינו נוגע לו.

בתוך דבריו אמר: "אין אנו יודעים דרכי שמיים ומדוע באה עלינו צרה כזאת, אשר מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, אמנם כבני תורה אנו יודעים כי התורה הקדושה הינה המגנא ומצלא, וכשיש רפיון בתורה, רק אז ח"ו, אנחנו נחשפים לפגיעות רח"ל.

לא בכדי, התגברה הצרה בימים אלו ימי חנוכה, בהם יש רפיון בלימוד התורה לדאבוננו, הן בישיבות והן בכוללים, שהם נשמת אפינו וסוד קיומו של העם היהודי".

"אין לנו שיור אלא התורה הזאת ועין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, ואין לנו אלא להגביר חילים בתורה בעוז ותעצומות וכל אחד ירבה על מדתו, להוסיף ולהתחזק בלימוד ולהרבות בתפילה לבורא עולם שיאמר לצרותינו די וישלח משיח צדקנו בב"א".

כידוע, בישיבתו של הגרמ"צ ברגמן, ישיבת רשב"י אין "חופשה" לאברכים בימי חנוכה, כמו שצעק על זה תמיד חמיו הגדול, מרן בעל האבי עזרי הגרא"מ שך זיע"א.

 

הגאב"ד הגר"מ גרוס: "להתחזק בלימוד תורה"

כששאלו מקורבי הגאון הגדול רבי מרדכי גרוס, מדוע צרה זו מתרחשת עלינו, השיב הגאב"ד, כי הכל בעקבות כוחי ועוצם ידי שהצבא מרגיש, שבכוחו הוא יכול למגר את הירי של הפלסטינים, ושאפשר להיות רגועים. "הקב"ה רוצה להראות, שגם הצבא החזק ביותר, לא יכול בלי סיעתא דשמיא להתמודד עם תופעה כזו".

הגר"מ גרוס הוסיף: "צריך להתחזק בימים אלו בשמירת הדץ, וחומות הצניעות, ובפרט להתחזק בלימוד תורה".


                                                                         ******

מאת שלמה סטפנר בטאון מרכז הענינים


הגרי"ש אלישיב: "לא צריך לעזוב את תפרח, אין בה חשש סכנה כמו אשדוד"

הנימוק: "אשדוד היא עיר גדולה, החמאס מכוון את הירי לעברה ובשל כך היא נחשבת למקום סכנה, אך בתפרח אין את חשש" הגר"נ קרליץ: "תפרח היא מקום תורה ומגנא ומצלא ותושביה לא ייפגעו". התבטאויות נוספות מפי גדולי ישראל, מתייחסות למלחמה המתרחבת.

 

מבצע 'עופרת יצוקה', לה הכריזו כוחות הביטחון, נכנס זה מכבר לשבוע השני עם חדירה קרקעית לרצועת עזה, כשכל העת שרוי אזור הדרום תחת מטר הקסאמים והגראדים הבלתי פוסק.

בשבוע שעבר נפלו, לראשונה, שני קסאמים במושב תפרח. כידוע, במושב שוכנת ישיבת 'תושיה' בראשות הגר"א פילץ, ובה לומדים כ-600 בחרוים. בשל הפחד שהחל לשרור בישיבה, עלתה ביום רביעי האחרון משלחת שהורכבה מרבני הישיבה אל מעונו של הגר"ח קניבסקי, בכדי להתייעץ עמו האם הישיבה חייבת לעקור ממקומה מחמת הסכנה המתקרבת.

במענה לפנייתם השיב הגר"ח: "ידוע לי שבשבוע שעבר הורה מורי וחמי, הגרי"ש אלישיב, לישיבת 'גרודנא' לעזוב את אשדוד מחמת הסכנה. צריך לברר אצל מו"ח מה הטעם שהורה כך, כי יכול להיות שהסיבה שאמר להם נוגעת גם לכם, ואתם חייבים לעזוב".

בעקבות כך, הגיע הגר"א פילץ בשעות הצהריים של יום חמישי לבית הגרי"ש אלישיב בשכונת 'מאה שערים'. הגרי"ש אמר, כי "הטעם שאמר לראש ישיבת 'גרודנא', הגרד"צ קרלנשטיין, לעזוב, מכיוון שארגוני הטרור מכוונין את הטילים דווקא לאשדוד, הנחשבת לעיר גדולה. ואם כן, מצד 'ונשמרתם לנפשותיכם' אסור לישיבה בה לומדים מאות בחורים להיות במקום אחד, אך בתפרח בה אין את החשש הזה אין צורך לעזוב".

לאחר יציאתו אמר הגרי"ש לבני ביתו: "יש כאלה שאומרים לעצמם: 'המצב בדרום לא קשור אלינו, הוא קשור דוקא לתושבי הדרום ולחיילים הלוחמים בקו, אבל אנחנו, המתגוררים במרכז הארץ, איננו קשורים".

יום קודם לכן, ביום רביעי האחרון, התקיימה בישיבת 'תפרח' שיחת חיזוק מראש הישיבה, הגר"א פילץ. בתום השיחה סיפר הגר"א, כי שאל את הגר"נ קרליץ על המצב, ושמע מפיו, כי "תפרח היא מקום תורה. כמו שהחזו"א אמר על בני ברק שלא תיפגע כי היא מקום תורה ותורה מגנא ומצלא, כך תפרח לא תיפחגע והישיבה תגן על כל האזור".

 

תורה מגנא ומצלא

התבטאויות נוספות נשמעו מפי גדולי ישראל, בהקשר המלחמה. האדמו"ר מדושינסקיא דיבר במהלך סעודה שלישית בשבת האחרונה, ואמר כי "במקום לשמוע חדשות ולדבר על המלחמה עדיף להרבות בתורה, כי זה העיקר והיא תשמור עלינו בזמנים אלו".

הגר"ד סגל, אמר בועד שמסר במוצאי שבת, כי "לא הערבים מפגיזים, אלא הקב"ה רוצה לעורר אותנו". לדבריו הביא ראיה ממגילת 'איכה' בה נכתב: "שרף בית ה'". "מה הפשט, הגויים שרפו?", שאל. "לא, אלא הכוונה לקב"ה, שרוצה לעורר אותנו לשוב בתשובה ולהתחזק כל אחד לפי דבריו הנצרכים לחיזוק".

בשבת האחרונה שהה האדמו"ר מרחמסטריווקא בעיר ביתר עילית בקרב חסידיו, לרגל חנוכת בית המדרש החדש. את מהלך הסעודה השלישית האריך האדמו"ר יותר מהרגלו, וביקש לשורר שישרים כמו 'רחם בחסדך', 'יגלה נא' ועוד.

לאחר מכן, הגיע למקום ראש העיר, ר' מאיר רובינשטיין, ודיווח לאדמו"ר על הכניסה הצפויה לעזה. בתגובה אמר האדמו"ר. כי "בעזרת ה' יחזרו החיילים לביתם בריאים ושלמים".

כמו כן, הורה בד"צ העדה החרדית הורה להוסיף חמישה פרקי תהילים בכל תפילת מנחה, בישיבות, בכוללים ובתלמודי התורה. את ההחלטה קיבל הבד"ץ בעקבות המקרים הרבים של פטירת אנשים צעירים, רח"ל, שהותירו אחריהם מאות יתומים, ולאור המצב המלחמתי בארץ.

 במודעה שפורסמה ושכותרתה 'השתדלו והרבו תחינה', נכתב כי "בתקופה האחרונה נעדרו כמה ראשי משפחות רח"ל, בהותירם אחריהם יתומים קטנים ועוללים רכים, שבורים ורצוצים, וכן על רבים מתושבי ארה"ק הנמצאים באימה ופחד מחמת קול ענות המלחמה, ובפרט ליושבים בערי הספר וקרובים אל החלל כאשר מחוץ תשכל חרב".

בהמשך המודעה נכתב, כי "על כן קבענו שמהיום ועד ר"ח שבט הבעל"ט, יאמרו בכל בתי הת"ת ובבתי החינוך מדי יום, וכן בהיכלי הישיבות והכוללים בתפילת מנחה חמישה קפטילאך תהילים, לעורר רחמי שמים מרובים". כמו כן, מזכירים בבד"צ כי יש ל המשיך לומר את תפילת 'ועננו בורא עולם' בתפילת שמו"ע, על מנת לבקש על הגשמים.


                                                                            *****

המלחמה בדרום – אחינו כל בית ישראל!!!

בזמן שכל עם ישראל בכל העולם אומרים את התפילה הידועה לשלום החיילים והמלחמה בדרום: "אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה השתא בעגלא ובזמן קריב". ראוי להביא את האימרה המדהימה של הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע על תפילה זו, שתשפוך אור בימים טרופים אלו, ותאיר לנו את הדרך שאנו צריכים ללכת בה מעתה!

כידוע, תפילה זו אנו אומרים גם מידי שבוע בימים שני וחמישי לאחר קריאת התורה, אז אומרים סדרה של תפילות שכל אחת פותחת ב"יהי רצון מלפני אבינו שבשמים", ורק האחרונה שבהן פותחת "אחינו כל בית ישראל" בלא "יהי רצון", ולמה? מה נגרע חלקה מהתפילות שלפניה המתחילות עם המילה "יהי רצון" ?

אלא מסביר הרה"ק מבעלזא זי"ע – הטעם הוא, שבשעה שמגיעים אל "אחינו כל בית ישראל", בשעה שאנו רואים את כולנו כאחים ואנו חיים באחדות , אין עוד צורך לעמוד ולבקש "יהי רצון" – ממילא עת רצון היא!...

כל מילה נוספת מיותרת!!!

נכתב ע"י הרב יוסף ברגר  עורך העלון "פנינים"

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד