חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דרשת הגאון הצדיק הרב דן סגל שליט"א

דרשת הגאון הצדיק הרב דן סגל שליט"א

(הועתק בזהירות מתוך הקלטה, תמוז תשע"ד)

 

 

"יסוד הבטחון שהכל בהשגחת ה' לטוב, כמו חז"ל הקדושים אומרים "לעולם יהיה אדם רגיל להגיד גם זו לטובה לטב עביד... אם האדם יתבונן בראיית אמת, שהאדם חושב רק, שזה הכל ביד ה' יתברך. הכל הוא עושה, הוא האותו בורא עולם הטוב, שאני סומך עליו ככה, מה שמנהיג אותי כל היום, וכל החיים, הוא האותו דבר שעושה הכל. אם הבן האדם חזק בזה...הוא לא פוחד מכלום. הפחד הוא מפני המקרא, מפני הכוחות, אבל אם הבן אדם יודע חוש ש- ה', הוא שמחזיק הפצצה, הוא זורק-- הוא לא היה פוחד, מהעצם הדבר הוא לא היה פוחד. זה מה שאומר החובות הלבבות: הוא רגוע מפני שהוא יודע ש-ה' מתקן עניניו יותר טוב ממנו.

מהח"ח זצ"ל: שובי נפשי למנוחיכי כי ה' גמל עליכי (תהלים קטז-ז)

 

הכל זה ה', אין שום פו דבר אחר, רק הוא, הוא יתברך, האותו אבא, אותו זה שמחיי אותי, זה שנותן לי הבריאות, זה שנותן לי הפרנסה, ודאוג לי לכל, והוא עומד ועושה הכל. אף אחד לא משליך דבר, ולא זורק דבר, ולא מכוון דבר, ולא מפיל באזה מקום באזה פינה. ...הוא יתברך,

 

הרב סגל אמר: אבל זה ברור, זה רואים, שמי שסומך על ה', שבוטח בו, מה הכוונה? שהוא מאמין שזה הכל הוא, והכל הוא עושה לטובה, בזה גופה הוא נושע. זה מה שאומר הנפש החיים:

 

ספר נפש החיים - שער ג - פרק יב

ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה להסר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שם רושם כלל. כשהאדם קובע בלבו לאמר הלא ה' הוא האלקים האמתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט ית"ש. ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם. ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ב"ה. כן יספיק הוא יתב' בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שם דבר כלל

 

על זה הסביר הרב דן סגל שליט"א

זה הכל הוא (ה' יתברך) כל מה שעובר אלי, כל מה שנעשה איתי, כל מה שנעשה בכל, זה רק בורא עולם- אין מקרה, ולא יכול אחד להזיק ולא להרע שום דבר, זה רק בידיו (בידיים של ה') המנהיג עולמו בחסד ורחמים.    כמו שכותב החזון איש זצ"ל: אני מתיחס בקרירות להשתדלות...אני מתעצם בתפילה לבטל הגזרה(לא עלינו גזרה רע). מהנפש החיים, רב סגל מסביר: אם האדם יודע שזה הכל ה' יתברך, אף אחד יכול לעשות כלום, "...כן יספיק הוא יתברך...".

 

עוד הרב דיבר על הלשון רבינו יונה

ספר שערי תשובה - שער שלישי אות לא-לב

כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני איכה אוכל להורישם, לא תירא מהם (דברים ז, יז-יח). כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם (שם כ, א). הוזהרנו בזה, שאם יראה האדם כי צרה קרובה, תהיה ישועת ה' בלבבו ויבטח עליה, כעניין שנאמר (תהלים פה, י): "אך קרוב ליראיו ישעו", וכן כתוב (ישעיה נא, יב): "מי את ותיראי מאנוש ימות.

 

על זה אמר הרב סגל: אפילו אם ילמוד כך ברבינו  יונה-מה פשט "תהיה ישועת ה' בלבבו" שהוא ברור לו  ש-הבורא עולם יכול להושיע לו... אפילו אם הוא רואה עם רב, הוא לא מתפעל מזה בכלל. הוא יודע ישועת ה' יכול להיות כמו עם רב, (או עם) מעט (לא שמעתי טוב כאן בהקלטה)...אז הוא זוכה, "אך קרוב ליראיו ישעו."

 

כך כתוב ברש"י זצ"ל: בתהילים קפיטל לא, שמי מאמין ב-ה', שבוטח ב- ה',  ה' שומר אותו מהכול.

אחרי זה רב סגל אמר: "זה גופא, שהאדם סומך על ה', שהוא יודע שהכל בידיו, לא שום-דבר אחר, זה גופא סיבה שהוא ניצל.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד