חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יומן אישי לחשבון הנפש

לפניך יומן אישי רב ערך אשר יהיה לך לעזר ויקל עליך במלאכת הקודש של חשבון הנפש. ובו סדר השימוש הממולץ ביומן, אוסף רעיונות להמחשה של ניהול היומן.

להערות והצעות
טל': 02-6446061
פקס: 02-6449767

דפי קבלות לחודשי השנה

 סיכום חודשי / שנתי

 

 

מקורות מחז"ל בעניין הצורך בעשיית חשבון הנפש 

אבל חשבון עם הנפש הוא השתדלות האדם בעניני תורתו ועולמו בינו ובין שכלו, כדי שידע בזה מה שיש לו ומה שיש עליו מין החובות.

"חובת הלבבות"

 

הנני רואה צורך לאדם שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו, כסוחרים הגדולים אשר יפלסו תמיד כל עסקיהם למען לא יתקלקלו, ויקבע עיתים ושעות לזה, שלא יהיה משקלו עראי אלא קביעות גדול, כי רב התולדה הוא... וחכמים זכרונם לברכה הורונו בפירוש צורך החשבון הזה. והוא מה שאמרו ז"ל "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון".

"מסילת ישרים"

 

קמו הדורות... והמציאו ענין חשבון הנפש, והיא תחבולה יקרה לאדם שכבר נכשל בדבר אחד, שיחוקק חטאתו נגדו תמיד לעגמת - נפשו, שעל ידי כך ינצל מלהכשל בהם שנית עוד.

"חשבון הנפש"

 

קיים חיוב בפני עצמו לחשבון הנפש, חשבון הנפש הוא עולם בפני עצמו שצריך כל אחד לזכות בו. תובעים מהאדם בדין שמים לא רק על המעשה הרע, אלא גם על חוסר החשבון.

קובץ שיחות הגאון ר' יחזקאל לווינשטיין זצ"ל

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד