חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

סדר לימוד ע"פ סדר המ"ב להלכות ליל הסדר

כשאתה מתארח בליל הסדר....

 

גם אתה מהנוהגים להביט אנה ואנה בכדי לראות מה עושים האחרים בכל שלב משלבי הסדר?...

 

סח אברך פלוני, לפני מספר שנים ישבנו מספר משפחות בביתו של ת"ח מבוגר, וערכנו את הסדר, כשלפני כל שלב מסביר הרב בעה"ב מה לכוין ואיך לנהוג. כשהגענו לסעודה תוך כדי חלוקת המצות והמרור לכל המסובים, נשמט מזכרונו ברכת "על אכילת מצה" (שהינה לאחר ברכת "המוציא"), המתנתי קמעא, מספר אותו אברך, ושאלתיהו בעדינות, האם לא צריך לברך...? הוא תפס עצמו מיד... ברך... והורה לכולם...

 

יהודי יקר  ! הפסק להיות מובל,   התחל להנהיג! [את עצמך לכל הפחות...]

 

הלכות ערב הפסח ידועות הם, אך ההלכות הרבות של ליל הפסח עצמו נהוג משום מה להסתמך על ההלכות שבהגדה [כשתלמד תווכח לראות שהגדות רבות לא למדו משנה ברורה...] לוח זה מכיל את הסימנים העוסקים בליל הסדר, וכן דיני ספירת העומר (המתחילים במוצאי החג).

 

יום בחודש

יום בשבוע

מקום הלימוד

סימון  ü

כ"ג אדר ב'

שלישי

תע"א א' ב'

 

כ"ד אדר ב'

רביעי

תע"א ג' - תע"ב א' ב'

 

כ"ה אדר ב'

חמישי

תע"ב ג' ד' ה' ו'

 

כ"ו אדר ב'

שישי

תע"ב ז' ח' ט'

 

כ"ז אדר ב'

שבת, תזריע החודש

תע"ב י' עד סוף הסימן

 

כ"ח אדר ב'

ראשון

תע"ג א'

 

כ"ט אדר ב'

שני

תע"ג ב' ג' ד' - עד הרמ"א "ויסדר הקערה"

 

א' ניסן

שלישי

תע"ג ד' – רמ"א ה' – עד הרמ"א "ואם אין לו"

 

ב' ניסן

רביעי

תע"ג ה'-רמ"א ו'

 

ג' ניסן

חמישי

תע"ג ז' תע"ד א'

 

ד' ניסן

שישי

תע"ה א'

 

ה' ניסן

שבת מצורע

תע"ה ב' ג' ד'

 

ו' ניסן

ראשון

תע"ה ה' ו' ז', תע"ו א'

 

ז' ניסן

שני

תע"ו ב', תע"ז א'

 

ח' ניסן

שלישי

תע"ז ב', תע"ח א' ב'

 

ט' ניסן

רביעי

תע"ט א'

 

י' ניסן

חמישי

ת"פ א' תפ"א א' ב'

 

יא ניסן

שישי

תפ"ט א'

 

יב ניסן

שבת הגדול, אחרי מות

תפ"ט ב' ג' ד'

 

יג ניסן

ראשון

תפ"ט ה' ו' ז' ח'

 

יד ניסן

שני

תפ"ט ט' י'

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד