חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

טעימות מהספר 'ודרשת בחגך' - פסח

ספר זה הינו מראה מקומות מורחב, חקירות ונפק"מ על מצוות החג. המבאר בשפה בהירה את יסודות החקירות העומדות בשורשי המצוות, ואת השיטות השונות שדנו בהגדרתן, והנפק"מ העומדות ביסוד מחלוקתן. הספר מתקבל בחמימות בקרב בני התורה, בתקווה שיפאר את שלחן הסדר.

להורדה לחץ כאן

תוכן העניינים

 

דיני חודש ניסן

דורשין בהלכות החג ׀ איסור התענית בניסן ׀ תענית בכורות ׀ חיוב מתן מעות חיטין

בדיקת חמץ

הברכה על הבדיקה ׀ דיני הבדיקה ׀ גדר הבדיקה

שער החמץ

בל יראה ובל ימצא ׀ מצוות תשביתו ׀ אם החמץ הוי ממון

ערב חג הפסח

אפיית מצות ׀ ונשלמה פרים שפתינו ׀ איסור אכילת מצה

ערב הפסח ׀ איסור אכילה סמוך למנחה

חג הפסח

מעמד היום ׀ דין שמחת החג בליל הסדר

מצוות אכילת מצה

ברכת שהחיינו ׀ גדר המצה ׀ שיעור המצווה ׀ אופן קיום

המצווה ׀ המחויבים במצווה ׀ דין לכם ׀ מצה גזולה ׀ תשלומי הידור מצווה

סיפור יציאת מצרים

מצוות זכירת יציאת מצרים ׀ כי ישאלך ׀ מגיד – סיפור

יציאת מצרים ׀ גדרי אמירת ההגדה

מצוות ארבע כוסות

חיוב העני בד' כוסות ׀ תקנת ד' כוסות ׀ גדרי המצווה ׀ יין שביעית לד' כוסות

כרפס וחרוסת

תקנת אכילת כרפס ׀ הטיבול בחרוסת

מרור

מצוות אכילת המרור ׀ גדרי המצווה

מצוות אכילת הפסח

חיוב האכילה ׀ דיני אכילתו

כורך

הלל היה כורך ׀ דיני הכריכה

אפיקומן

מצוות אכילת האפיקומן ׀ אין מפטירין אחר האפיקומן

מצוות הסיבה

יסוד החיוב בהסיבה ׀ דיני ההסיבה

הלל

יסוד החיוב בהלל ׀ הלל דבית הכנסת ׀ דיני אמירת ההלל

להזמנות: אבישי - 050-7844820

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד