חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

השכבה להמן הרשעמה רב טובך אשר צפנת לאויביך, פעלת לשונאים לך נגד פני גהינם, ירויון מדשן נוריך וגחל רתמיך תשקם. והחרמה מאין תמצא, זה מקום אינה. אסרו אדם מצא ערמה, ויתלו את המן מלא תלונה, עם עוזה ועזאל עפיק לשלשלה. ועם סיסרא וחביריו והיה לחלחלה, מבוכה נמוכה, בדיוטה התחתונה. במעלת שטנים ושדים תחת כנפי הרקיע מבהילים, במעלת זיקין ומזיקין, וחלוש עצמות ואזכרת אשמות, והרחקת ישע והקרבת פשע וחמלה ואנינה, בארץ בוקה ומבוקה, שם תהא מנת ומחצת הרשע  אשר הוסיף על חטאו פשע עובד אלילים ורע מעללים, המן הרשע רוח סמ"ך מ"ם תניחנו, תוך אישו של גהינם תבהילנו, דאתפטר מן עלמא הדין ברעות אלהא מרי שמיא וארעא. מלך מלכי השדים בחרמיו ירחף עליו. ויפרוש סוכת צלמות עליו, ויצרור בצרור הצרים נשמתו, וישים קלון מנוחתו, אשמדאי הוא נחלתו, וילוה אליו הסילון, ועל משכבו יבא חרון כדכתיב יבא חרון ירגזו, על משכבותם, הולך נכוחו הוא וכל שונאי ישראל עמו בכלל החרמים והקללות וכן יהי רצון ואמרו אמן.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד