חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

טעם לפורים

במסכת מגילה דף טו. אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. שנאמר, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. כידוע התגלגלה הישועה באופן זה שנכתב בדברי הימים על שם מרדכי שהציל את המלך אחשורוש. מאמר זה מובא גם בפרק קנין תורה שבסוף מסכת אבות, ובפירוש מילי דאבות מהגר"י רצאבי מקשה כמה קושיות. וכי בגלל שבאותו מעשה נתגלגל הנס באופן זה יש לחייב שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, ומה בא לרבות לשון 'כל' האומר, גם דבר זה מצוי בכל יום לומר דבר בשם אומרו וכמה גאולות יש, ועוד לא ראינו שבאה גאולה לעולם על ידי זה.
ומבאר שם את הפסוק ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי שהוא מיותר לכאורה כי הדבר מובן מאליו במגילה, אלא בא ללמדינו שהיתה אסתר יכולה להשיג לעצמה כבוד ותפארת אילו אמרה זאת מעצמה שבגתן ותרש חשודים בעיניה, ובפרט שהיה אחשורוש מיצר על כך שלא הגידה לו עמה ומולדתה. ובכל זאת הגידה הדברים לאמיתתן לתת הכבוד לראוי לו. וכמו כן האומר דבר שקלט מזולתו בשם עצמו נוחל כבוד לעצמו שלא כדין, כמו שהשכינה בגלות ושפחה תירש גבירתה, שכל השפע והטובה מתקבלים לא במקומם הראוי. אבל כשאומר דבר בשם אומרו מתחזקת האמת ומתעוררת להשיב העטרה לבעליה וניגאל גאולת עולם, עד כאן דבריו במילי דאבות, יהי רצון שנזכה לזה בקרוב.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד