חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ב תשרי

סימן קי"ז - הלכות כשרות הלוֹלב ושאר המינים, ואגידתם

[י] ניטל העץ שהוא תלוי בו באילן ונשאר מקומו גומא, פסול. ונראה דהיינו דוקא כשנתלש מעיקרו ולא נותר ממנו כלום לכסות רוחב הגומא{יג}:

[יא] יתר דיני האתרוג כגון עלתה עליו חזזית ושאר שינויי מראה, כגון שחור ולבן וכו' מרובים הם, ובכל ספק צריך לשאול מורה־הוראה מומחה, הבקי בהלכה ובמלאכה ובטביעות העין. וכן שאר פרטי הדינים שביתר המינים{יד}:

[יב] פיסולי חסר ושינוי מראה־אתרוג כחזזית וכיו"ב, היינו דוקא ביום טוב ראשון. אבל מיום שני ואילך כשרים, ומברכין עליהם{טו}:

[יג] שֵׁיעור הלולב, לא פחות מארבעה טפחים. וההדס והערבה, לא פחות משלשה טפחים. ושדרת הלולב צריכה לצאת מן ההדס והערבה לצד מעלה טפח או יותר, ולא די במה שהעלין יוצאין. ואפשר להקל לצרף לשיעור זה גם את החלק היוצא מעל השדרה, עד מקום פיצול התיומת. ושיעור האתרוג, לא פחות מכביצה. ומנהגינו לקחת לולב עָבֶה וארוך הרבה, וכן אתרוג גדול, להידור המצוה{טז}:

[יד] יש אומרים שצריך ליזהר שלא יקצוץ הישראל בעצמו מאילן של גוי אחד מארבעת המינים לצרכו, אפילו נתן לו בעל הקרקע רשות. אלא הגוי או ישראל אחר יקצצם ויקח מהם{יז}. אבל מנהגינו שאין חוששין, ומנהגם של ישראל תורה היא{יח}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד