חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יב תשרי

סימן צ"ט - הלכות חול־המועד, מלאכות האסורות והמותרות

[יא] אסור להסתפר בחול־המועד, אפילו הסתפר גם בערב יום טוב{יז}. אלא כגון מי שיצא מבית האסורים, ואפילו יצא בערב יום טוב אלא שלא היה לו פנאי להסתפר אז, ודוקא בצנעא{יח}. ונטילת השפם מותרת, אעפ"י שאינו מעכב את האכילה{יט}. [וכן אנשים המגלחים זקנם (באופן שיש מתירים, דהיינו ע"י מכונה או סם), אסור להם לגלח בחול־המועד אעפ"י שגילחו מערב יו"ט, ואפילו לכבוד שבת חוהמ"ע או יו"ט האחרון, אף שדרכם לגלח כל יום יומיים או שלושה ימים{כ}]. ובמקום דוחק, יש מי שמתיר להסתפר ע"י גוי, או ע"י ישראל עני שאין לו מה לאכול{כא}:

[יב]ילד קטן עד י"ג שנה, מותר לספרו אפילו בפרהסיא{כב}, ויש  אומרים שזה אפילו כשאין שערו מגודל ואינו מצטער ממנו{כג}:

[יג]מותר לקצוץ ציפרניים, בין של ידיים בין של רגליים, ואפילו במספריים{כד}:

[יד] אסור לכבס שום דבר, בין בידים בין במכונת־כביסה, אפילו לצורך המועד. אבל בגדי ילדים קטנים מותר, מפני שהם מתלכלכים תמיד בעפר ובאוכל, ודוקא בגד אחד הנחוץ ביותר כעת. וחיתולים שמלפפין בהן את התינוקות, כיון שמשתינין תדיר וצריכין להם הרבה, מותר לכבסן אפילו ארבעה וחמשה יחד, ויזהרו לכבסן בצנעא{כה}. ובמכונת־כביסה, יכולים לצרף לחיתולים בגדי ילדים קטנים לכבסם יחד{כו}:

[טו] לגהץ בגדים במגהץ חם לצורך המועד, מותר בלא שום שינוי. אבל אין לעשות קפלים חדשים כגון "מכפלת", שזהו מעשה אומן. וכן מותר לצחצח מנעלים במשחה לצורך המועד, אבל אסור לתקן מנעלים שנקרעו{כז}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד