חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יד תשרי

סימן צ"ט - הלכות חול־המועד, מלאכות האסורות והמותרות

[כא] מותר ללכת חוץ לתחום או לנסוע ואפילו מעיר לעיר, בין ברגליו בין ברכיבה על בהמה, בין בנסיעה במכונית ושאר כלי־רכב. ואם הנסיעה אינה סתם אלא לטיול, או לראות פני חבירו או רבו או בני משפחתו, או לצורך המועד, מותר לו גם לתקן צרכי הרכיבה, כגון להחליף גלגל המכונית, ואפילו גלגל המילואים ("רזרבה") וכיוצא בזה. ודוקא מעשה הדיוט ולא אומן{מ}:

[כב] באיזה אופן מותר לתקן מכשירים שונים שנתקלקלו, כגון תנור, מקרר, מיקסר, מכונת כביסה, טלפון, מזגן, וכן מעלית וכדומה, צריך לשאול הוראת חכם{מא}:

סימן ק' - הלכות מַקָּח וממכר בחול־המועד

[א] כל סחורה אסורה בין לקנות בין למכור, רק אם נזדמן לו ריוח מרובה יכול לקנות ולמכור בצנעא, ויוציא לכבוד יום־טוב יותר ממה שהיה בדעתו להוציא{א}:

[ב] אם יש לו סחורה שיש לחוש שאם לא ימכרנה עתה, יפסיד מן הקרן, מותר למכרה משום דהוי דבר האבד. אבל אם אין לחוש שיפסיד אלא שלא ירויח אחר־כך, אסור למכרה, כי מניעת ריוח לא מקרי הפסד{ב}:

[ג] אם חל יריד שהוא יום השוק הבא לפרקים, מותר למכור, דכיון שהוא דבר שאינו תדיר חשבינן גם מניעת הריוח כמו הפסד. אבל ביום השוק שבכל שבוע, אסור. וכשבאים לפעמים תיירים או סוחרים שמוכרים בזול או קונים ביוקר מה שאינו מצוי תמיד, גם־כן מותר לקנות מהם ולמכור להם{ג}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד