חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ל שבט


סימן מ"א - הלכות קדימה בברכות

[ה] ברכת בורא מיני מזונות קודמת גם לברכת היין (להסוברים להקדימו, כדלעיל סעיף ב'), ומכל־שכן ברכת המוציא, שהרי היא קודמת גם לברכת בורא מיני מזונות{ט}. ולכן בשבת ויום־טוב שמקדש על היין, צריך לכסות את הפת שלא יראה בשתו שמקדימין לו ברכת היין{י}:

 סימן מ"ב - הלכות טעות וספק בברכות

[א] טעה ובירך על לחם גמור בורא מיני מזונות, או על פת כסנין המוציא, יצא. אבל אם בירך על תבשיל אפילו ממיני דגן, המוציא, לא יצא{א}. טעה ובירך על ענבים בורא פרי הגפן, יצא. וכן אם טעה בברכה אחרונה ובירך על הגפן, יצא, שהרי גם הענבים פרי הגפן הם{ב}:

[ב] טעה ובירך על פרי העץ בורא פרי האדמה, או שהיו שניהן לפניו וטעה והקדים לברך על פרי האדמה ונתכוון לפטור בזה גם את פרי העץ, יצא, שהרי גם העץ יונק מהאדמה. אבל אם בירך על פרי האדמה בורא פרי העץ, לא יצא. ולכן אם הוא מסופק באיזה פרי אם הוא פרי העץ או פרי האדמה, ואי־אפשר לו לברר בשום אופן, יברך עליו בורא פרי האדמה{ג}:

[ג] טעה ובירך על היין בורא פרי העץ, אם נזכר מיד, יאמר תוך כדי דיבור בורא פרי הגפן. ואם לא נזכר מיד, יצא בדיעבד. ואפילו אם בירך עליו או על הפת בורא פרי האדמה{ד}:

[ד] על כל דבר אפילו על הפת או על היין, אם טעה ובירך שהכל, יצא{ה}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד