חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ל אדר א


סימן מ"ב - הלכות טעות וספק בברכות

[ב] טעה ובירך על פרי העץ בורא פרי האדמה, או שהיו שניהן לפניו וטעה והקדים לברך על פרי האדמה ונתכוון לפטור בזה גם את פרי העץ, יצא, שהרי גם העץ יונק מהאדמה. אבל אם בירך על פרי האדמה בורא פרי העץ, לא יצא. ולכן אם הוא מסופק באיזה פרי אם הוא פרי העץ או פרי האדמה, ואי־אפשר לו לברר בשום אופן, יברך עליו בורא פרי האדמה{ג}:

[ג] טעה ובירך על היין בורא פרי העץ, אם נזכר מיד, יאמר תוך כדי דיבור בורא פרי הגפן. ואם לא נזכר מיד, יצא בדיעבד. ואפילו אם בירך עליו או על הפת בורא פרי האדמה{ד}:

[ד] על כל דבר אפילו על הפת או על היין, אם טעה ובירך שהכל, יצא{ה}:
 


יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד