חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כז אדר א


סימן מ' - הלכות ברכת עיקר וטפל

[י] עוגת־גבינה, שבתחתיתה בצק שראוי לאכילה בפני עצמו, אם הוא עבה מברך עליו בורא מיני מזונות ופוטר את הגבינה. ואם הוא דק, שנעשה רק כדי להחזיק הגבינה שלא תטנף את הידים, מברך שהכל על הגבינה בלבד. וכן על גלידה שמונחת בגביעים העשויים מדגן אפילו שהם מתוקים, מברך שהכל בלבד{יג}:

סימן מ"א - הלכות קדימה בברכות

[א] מי שיש לפניו מיני פירות הרבה והוא רוצה לאכול מכולם, דיני הקדימה כך הם לפי מנהגינו. אם ברכותיהם שוות, כגון שכולם ברכתם בורא פרי העץ, אם יש ביניהם ממין שבעה שנשתבחה בהם ארץ ישראל כדלעיל סימן ל"ז סעיף ח', יברך עליו אף על פי שאינו אלא חצי פרי והשאר הם שלמים. ואם אין ביניהם ממין שבעה, יברך על זה שהוא חַבִּיב לו וחפץ בו יותר. וחביב נחשב מה שבדרך־כלל חביב עליו, אפילו אם עתה חפץ במין השני. ואם אחד שלם ואחד אינו שלם, שלם עדיף אעפ"י שהחצי חביב יותר. ואם אין ברכותיהם שוות, אלא אחד ברכתו בורא פרי העץ ואחד ברכתו בורא פרי האדמה, שצריך לברך על שניהם, יברך תחילה על זה שהוא ממין שבעה אפילו הוא חצי. ואם אין ביניהן ממין שבעה, יקדים בורא פרי העץ לבורא פרי האדמה, אפילו כשפרי האדמה חביב{א}:כז אדר א

סימן מ' - הלכות ברכת עיקר וטפל

[י] עוגת־גבינה, שבתחתיתה בצק שראוי לאכילה בפני עצמו, אם הוא עבה מברך עליו בורא מיני מזונות ופוטר את הגבינה. ואם הוא דק, שנעשה רק כדי להחזיק הגבינה שלא תטנף את הידים, מברך שהכל על הגבינה בלבד. וכן על גלידה שמונחת בגביעים העשויים מדגן אפילו שהם מתוקים, מברך שהכל בלבד{יג}:

סימן מ"א - הלכות קדימה בברכות

[א] מי שיש לפניו מיני פירות הרבה והוא רוצה לאכול מכולם, דיני הקדימה כך הם לפי מנהגינו. אם ברכותיהם שוות, כגון שכולם ברכתם בורא פרי העץ, אם יש ביניהם ממין שבעה שנשתבחה בהם ארץ ישראל כדלעיל סימן ל"ז סעיף ח', יברך עליו אף על פי שאינו אלא חצי פרי והשאר הם שלמים. ואם אין ביניהם ממין שבעה, יברך על זה שהוא חַבִּיב לו וחפץ בו יותר. וחביב נחשב מה שבדרך־כלל חביב עליו, אפילו אם עתה חפץ במין השני. ואם אחד שלם ואחד אינו שלם, שלם עדיף אעפ"י שהחצי חביב יותר. ואם אין ברכותיהם שוות, אלא אחד ברכתו בורא פרי העץ ואחד ברכתו בורא פרי האדמה, שצריך לברך על שניהם, יברך תחילה על זה שהוא ממין שבעה אפילו הוא חצי. ואם אין ביניהן ממין שבעה, יקדים בורא פרי העץ לבורא פרי האדמה, אפילו כשפרי האדמה חביב{א}:יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד