חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כג אדר א


סימן ט"ל - הלכות ברכת רוטב ומשקה של פירות וירקות

[ו] תפוחי־זהב שסחטם, יש אומרים שברכתם ב"פ העץ, ויש חולקים שלא לברך אלא שהכל{ח}. ולכן טוב לפטרם ע"י דבר אחר:

סימן מ' - הלכות ברכת עיקר וטפל

[א] אם אוכל שני דברים, או אוכל ושותה, והאחד עיקר אצלו והשני הוא טפל לו, שאין כוונתו לאכלו אלא בשביל העיקר, ואם לא היה לו העיקר לא היה אוכל כלל את הטפל. כגון שחלש לבו, וכדי לחזק לבו אוכל דג מליח או צנון, אלא מפני שהם דברים חריפים אוכל גם מעט פת, או דבר אחר, למתק החריפות. וכן אם מתאווה לשתות יין־שרף ושותה, ובכדי למתק את החריפות אוכל אחריו מעט פת או איזה פרי, וכן חתיכה קטנה של־בשר או דג, מברך רק על העיקר, ועל הטפל אינו צריך לברך לא לפניו ולא לאחריו, כי נפטר בברכה שעל העיקר, וגם נטילת ידים אינו צריך{א}:יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד