חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ל שבט


סימן ל"ה - הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב


[טו] כשהם בתוך הסעודה, אין אחד יכול לברך להוציא את כולם, אלא כל אחד מברך לעצמו הטוב והמטיב, מטעם הנזכר לעיל סעיף ז'{כא}:

[טז] אם מברך ברכת־המזון על כוס יין אחר, אינו צריך לברך עליו הטוב והמטיב, שהוא יוצא ידי־חובתו במה שאמר בברכת־המזון הטוב והמטיב{כב}:

[יז] אין להקיש כוסות יין (והוא הדין שאר משקין) זה בזה כשמברכים "לחיים", כי הוא מנהג גויים, ולא כאלה חלק יעקב{כג}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד