חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כז שבט


סימן ל"ה - הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב

[ח] שתו מיין אחד, בין בתוך הסעודה בין שלא בתוך הסעודה, והביאו להם יין אחר, אינו מברך עליו בורא פרי הגפן, כיון שלא נמלך ולא הסיח דעתו מיין, אבל מברך עליו בא"י אמ"ה הטוב והמטיב. מפני שכשמשנים היין, בודאי הוא מפני ריבוי שמחה, וכדי שלא ימשך אחר היין הרבה, מברך הטוב והמטיב שתיקנו ביבנה בברכת־המזון על הרוגי בֵּיתֵּר, ויזכור יום המיתה{יג}. וכן אם הביאו להם עוד יין שלישי, מברכים גם כן עליו הטוב והמטיב, וכן על הרבה{יד}:

[ט] ואם הוא נמלך ממש באופן שצריך לברך שנית בורא פרי הגפן (עיין לקמן סימן מ"ג), לא יברך תחילה הטוב והמטיב אלא רק בורא פרי הגפן{טו}:
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד