חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יג שבט


סימן ל"ג - הלכות ברכת הזימון, וכוס של־ברכה

[יג] שנים שאכלו ביחד, מצוה עליהם לבקש שלישי שיצטרף עמהם לזימון. ואפילו אם בא השלישי לאחר שהשנים כבר גמרו מלאכול, אלא שאם היו מביאים להם עוד איזה דבר לקינוח־סעודה היו אוכלים, מצוה עליהם לצרף את זה השלישי לזימון, דהיינו שיתנו לו לאכול כזית שיתחייב בברכה אחרונה ויצטרף עמהם{מב}. יש אומרים דבעינן דוקא פת, ויש אומרים דְּסַגֵי גם בשאר מיני דגן, ויש אומרים דאפילו פירות או ירקות סגי. ויש אומרים עוד דאפילו אינו אוכל, רק שותה רביעית מאיזה משקה חוץ מן המים, מצטרף, וכן נוהגים{מג}. ואף־על־פי שלא אכל אלא שתה, יכול לומר שאכלנו, כי שתייה בכלל אכילה{מד}. ולאחר שסיימו את הזימון (עיין לקמן סעיף י"ז) יברך הוא ברכה אחרונה על מה שאכל או שתה{מה}. ואם בא השלישי לאחר שכבר נטלו ידיהם במים אחרונים, שוב אינו מצטרף עמהם{מו}:

[יד] אם שבעה אכלו פת, ושלושה אכלו פירות או שתו משקין, באופן שחייבים ברכה אחרונה, יכולין לזמן בשם (בזה כולי־עלמא מודו דסגי בפירות או במשקה). ומצוה להדר אחרי עשרה לברך בשם. אבל אם רק ששה אכלו פת, אינם יכולים לזמן בשם, דרובא דמינכר בעינן{מז}:


יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד