חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ה שבט


סימן ל"ב - הלכות מים אחרונים וברכת־המזון

[יג] מי ששכח ונסתפק לו אם בירך ברכת־המזון או לא, אם הוא שבע (שאז ברכת־המזון מדאורייתא) צריך לברך פעם שנית. וכן אם נרדם בשינה באמצע ברכת־המזון, וכשהקיץ אינו יודע היכן פסק, צריך לחזור לראש ברכת־המזון{טל}. אבל אשה שנסתפקה אם בירכה או לא, אינה צריכה לברך פעם שנית אעפ"י ששבעה{מ}. והנשים אומרות בנוסח ברכת־המזון "ברית" ותורה, כמו האנשים{מא}:

[יד] טעה בשבת ולא אמר רצה, או ביום טוב ולא אמר יעלה ויבוא, אם נזכר קודם שהזכיר את השם מן הברכה של ברוך אתה ה' בונה ברחמיו את ירושלם, אומר שם רצה או יעלה ויבוא ואחר־כך ובנה וכו'. ואם לא נזכר עד לאחר שהזכיר את השם, יסיים תכף למדני חוקיך כדי שלא יהיה השם לבטלה (כדלעיל סימן ו' סעיף ז') ונחשב כלא סיים הברכה עדיין, וחוזר לרצה. אבל אם סיים את הברכה, בונה וכו' יאמר שם בשבת, ברוך (אתה ה' אלהינו מלך העולם) אשר נתן שַׁבַּת־מנוחה לעמו ישראל באהבה לאות ולברית קֹדש, ברוך אתה ה' מקדש השבת. וביום טוב אומר שם, ברוך (אתה ה' אלהינו מלך העולם) אשר נתן ימים טובים לעמו ישראל לששון ולשמחה (את יום חג (פלוני) הזה), ברוך אתה ה' מקדש ישראל והזמנים. ואם חל יום טוב בשבת, ושכח רצה וגם יעלה ויבוא, יאמר ברוך (אתה ה' אלהינו מלך העולם) אשר נתן שַׁבַּת־מנוחה לעמו ישראל באהבה לאות ולברית קודש, וימים טובים לששון ולשמחה (את יום חג (פלוני) הזה), ברוך אתה ה' מקדש השבת וישראל והזמנים. ואם אמר רצה ולא אמר יעלה ויבוא, יאמר כמו ביום־טוב בלבד. ואם אמר יעלה ויבוא ולא רצה, יאמר כמו בשבת בלבד{מב}:
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד