חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ז סיון


סימן צ"ח - הלכות שמחת יום־טוב, הקידוש והסעודות ועוד

[יא] בפסח שבועות וסוכות, ילך להקביל פני רבותיו או גדולים ממנו בחכמה. והוא מעין מצות ראִייה בבית־המקדש להקביל פני השכינה, וכן הוא המנהג{כא}:

[יב] חייבים להשגיח שלא לִטַּיֵּיל במקום שיבאו חס־ושלום לידי קלות ראש בהתערבות עם קלי־הדעת, ושלא יתקבצו אנשים ונשים יחד. רק יהיו קדושים, כי קדוש היום{כב}:

[יג] ביום טוב דפסח שבועות וסוכות, וגם בחול־המועד, מנהגינו שמברכים איש לרעהו בנוסח זה, תזכה לשנים רבות ומועדים טובים (וי"א בקיצור, מועדים טובים). והַלָּהּ משיב, בחייך ובימיך הטובים. ורבים נוהגים שגם החזן מברך כך לקהל בהוצאת ספר תורה שני דיום טוב (אחרי י"י עוז לעמו וגו') תזכו לשנים רבות וכו', והם משיבים בחייך וכו' כנזכר{כג}. והנוסח שאומרים בראש השנה וביום הכפורים, עיין לקמן סימן ק"י סעיף ו':

[יד] מקצת דיני תפילות ימים טובים, מבוארים לעיל בהלכות שבת סימן נ"ח. ועיין עוד לקמן בהלכות ראש השנה סימן ק"י סעיף י':

[טו]מנהג הקריאה בענייני יציאת מצרים בליל שביעי שֶׁלַּ־פֶּסח{כד}, לא נתקבל אצלינו ברוב הקהילות{כה}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד