חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ש"ק שבוע פרשת שמות

יום ש"ק שבוע פרשת שמות  -  ש"ע המקוצר סימן קנ"א - הִלכּוֹת הֶפסק־טַהְרָה ושבעה נקיים 

[כא] הרואה דם והפסיקה בטהרה אחרי שקיעת־החמה, וכל שכן אחרי צאת הכוכבים, הפסידה יום שלמחרתו מִמִּנין שבעה נקיים. ולכן צריכה לבדוק שוב למחרת קודם השקיעה. אמנם אף אם לא בדקה אז, יכולה להתחיל למנות השבעה מיום השלישי, ודי בהפסק־טהרה שכבר עשתה ביום הראשון{מה}. ואם לא שהתה מלבדוק אלא כשתיים או שלוש "דקות" אחרי השקיעה, צריך לשאול מורה־הוראה{מו}. וזמן השקיעה אינו קבוע, אלא משתנה ממקום למקום ומיום ליום כידוע. לכן כשאין השמש נראית, צריך להסתכל בזמנים המתפרסמים בלוחות השנה כל אחד לפי מקומו, ולא לסמוך על מה שנראה עדיין אור בחוץ{מו*}:

[כב] מוך דחוק שהושהה עד אחרי צאת הכוכבים, כמבואר לעיל סעיפים ח' ט', בשעת הדוחק (או בצירוף עוד סניף להיתר), יש להקל שייחשב זה במקום בדיקת יום ראשון של־שבעה נקיים. כלומר שגם אם לא בדקה כלל ביום הראשון, הרי הוא כאילו בדקה{מז}:

[כג] הכתמים שמטהרים אותם מפני שתולים שאינם ממנה (עיין לקמן סימן קנ"ה סעיף י"ב), כן הוא גם בשבעה נקיים, ואפילו בשלושת הימים הראשונים. כי היא מוחזקת בנקיות מאז שפסקה בטהרה{מח}:
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד