חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שאלון מס' 1 לחזרה שבועית

על הלכות הפסק טהרה ושבעה נקיים - שלחן ערוך המקוצר סימן קנ"א

1. הבא על הנדה או נגע דרך חיבה מה דינו?

2. הסבר מה זה "הפסק טהרה", "מוך דחוק"?

3. מתי בודקים בז"נ לכתחילה ומתי בדיעבד, פרט! דעת מרן הש"ע ורבינו הרמב"ם?

4. לפני איזה בדיקה יש צורך שתרחץ קודם, והאם זה מעכב ומה הטעם?

5. כתוב דין בדיקה בשבת: משום צובע, מוקצה, טוחן!

6. אשה שבאה לבדוק בבוקר מה עליה לעשות לפני הבדיקה?

7. האם צריך בדיקה לאחר עיסוי או "מַסַגּ", וכן טיפולי "רפלקסולוגיא" באצבעות הרגליים, ומה הטעם?

8. האם יש צורך שתספור ז"נ בפיה או שתספור במחשבה, כתוב מנהגינו בזה!

9. מהי העצה הטובה שלא יכאיב ה"מוך דחוק"?

10. מתי חייבים לעשות מוך דחוק ומתי לא?

11. איזה צבע הביגוד בז"נ צריך להיות: לבנים, סדין, כותונת, כתוב מנהגינו בזה!

12. מי שמנהגן להחמיר למנות 6 או 5 ימים קודם ז"נ, האם צריכים התרת נדרים?

13. כתם ב- 3 ימים הראשונים של ז"נ, מה דינו?

14. מה הדין למנות ז"נ מיום המחרת לפסיקת הדם, אף אם שימשה לפני כן, פרט!

15. כמה ימים צריכה להמתין לפני ז"נ, למנהגי הקהילות השונות?
16. כשהבעל והאשה מקהילות שונות, כמה תמתין לפני ז"נ?

17. אלו צבע מראות דמים טהורים ואלו טמאים, ואלו צריך להראות למורה הוראה מומחה?

18. בדיקת העד: לאור יום, אור הנר, אור המנורה, אור הפלורוסנט, מנורה צהובה–אדומה, מול קרני השמש, מקום מוצל כנגד האור. פרט דין כל אחד!

19. אשה שקשה לה לבדוק בעומק בחורים ובסדקים, מה תעשה?

20. האם צריך בדיקה לאחר טיפול בבדיקות רפואיות בתוך ז"נ?

21. אלו 2 דברים המוזכרים בסימן זה, יש להיזהר מאביזרייהו דעריות? (הע' ו', סעיף י"ט)

22. הפסק טהרה לאחר השקיעה, מה דינו?

23. מוך דחוק ששהה עד אחרי צאת הכוכבים, האם יחשב במקום בדיקת יום ראשון של ז"נ?

24. באיזה אופן אנו נוהגים:
כדעת מרן הש"ע (הע' ל"ה ד"ה לפיכך) 

כדעת מרן הש"ע דלא כדעת רבינו הרמב"ם (הע' כ"ח)

כדעת מרן הש"ע דלא כדעת הרמ"א (הע' מ"ח)

כדעת רבינו הרמב"ם דלא מרן הש"ע (הע' ט', ד"ה ולדעת וד"ה ובבארות)

דלא כדעת רבינו הרמב"ם (הע' ל"ה, ד"ה ועכשיו)

כדעת הרמ"א דלא כדעת רבינו הרמב"ם ומרן הש"ע (הע' כ"ו)

דלא כדעת הרמ"א (הע' ל"ח)

בהצלחה!
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד