חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שאלון מס' 6 לחזרה שבועית

על הלכות טבילה ומקוואות - שלחן ערוך המקוצר סימן קנ"ח

1. מהו שתטבול בחול המועד כשהיא באבילות על קרוביה?

2. מתי מברכת על הטבילה, פרט!

3. כמה פעמים טובלת, ובאיזה חדר צריכה לברך?

4. כשאין הבעל נמצא, האם האשה תטבול או לא?

5. רווקות, גרושות ואלמנות מותרות לטבול או לא?

6. חלה טבילתה במוצאי שבת, מתי תעשה ההכנות לטבילה?

7. חלה טבילתה בליל שבת או בליל יום טוב, איך תנהג?

8. בליל הטבילה מתי מועיל מחילה למצוות עונה? (הע' א' ד"ה ובאופן)

9. מה נקרא "זריעה" ומה נקרא "השקה"?

10. באיזה אופן אנו נוהגים:
כדעת מרן השו"ע דלא כרבינו הרמב"ם  (הע' ל"ו ד"ה ושם)

כדעת מרן השו"ע דלא כהרמ"א   (הע' ט"ז, י"ט, כ"ו ד"ה אפשר, הע' ל"ו)
כדעת רבינו הרמב"ם דלא כמרן הש"ע  (הע' י"ד ד"ה כמו)

כדעת הרמ"א  (סעיף ט', הע' ב', ט"ל, מ"א)

דלא כדעת הרמ"א  (הע' ו' ד"ה הרמ"א)

בהצלחה!
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד