חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שאלון מס' 5 לחזרה שבועית

על הלכות יולדת ומפלת - שלחן ערוך המקוצר סימן קנ"ו 

1. אם יש להקל ביולדת בדיני כתמים ע"י לבישת בגדים צבעונים? (הע' ה' ד"ה וכיון)

2. היולדת זכר או נקיבה ממתי יכולה לטבול, פרט! 

3. האם יכולים תלמידי חכמים לעסוק יחדיו בהלכות נידה? (הע' י' ד"ה והנה)

4. באיזה אופנים אשה טובלת ולא מברכת? (ס' ו')

5. מתי נקראת יושבת על המשבר בזמנינו? (הע' א' ד"ה ופשוט)

6. 7 ימים לזכר ו-14 ימים לנקיבה האם עולים לה לז"נ?

7. האם צריך לפרוש מאשתו בליל מ"א לזכר, וליל פ"א לנקיבה, לפי מנהגינו? (הע' ח' ד"ה יש)

8. מפלת – מתי מתחיל מניין הימים שצריכה לספור? (הע' ט' ד"ה ופשוט).

שאלות חזרה על הלכות חפיפה וחציצה - שלחן ערוך המקוצר סימן קנ"ז 

9. שיער בית הערוה, ושיער בית השחי האם נהגו להסירו? (הע' ד' ד"ה ושיער)

10. אם מותר לטובלת לאכול ביום הטבילה בשר עוף או בשר בהמה, ומהו אם חל טבילתה במוצאי שבת או מוצאי יו"ט ושאר סעודות של מצוה?

11. האם יכולה להתעסק בבצק ביום הטבילה?

12. "חינא" האם חוצץ בטבילה?

13. מתי היא צריכה לסרק את שיער ראשה?

14. מאיזה זמן מותר לטבול למנהגינו מאחרי שקיעת החמה או מאחרי צאת הכוכבים?

15. לאחר שטבלה, ממתי מותר לבעלה להתקרב אליה?

16. באיזה אופן אנו נוהגים:

כדעת מרן הש"ע דלא כהרמ"א  (סי קנ"ז הערה כ"א)

כדעת הרמ"א  (סי קנ"ז הערה י"ג)

דלא כדעת הרמ"א  (סי קנ"ז הערה י"א)

בהצלחה!
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד