חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שאלון מס' 4 לחזרה שבועית

 על הלכות כתמים - שלחן ערוך המקוצר סימן קנ"ה

1. מה ההבדל בין ראיית דם לבין מציאת כתם, והאם טומאה זו מדרבנן או מדאורייתא?

2. מה דין אשה שבדקה בעד ונמצא כתם על העד פחות מכגריס, ובדקה שוב לאחר מכן ונמצא נקי?

3. כתם בבשרה או בבגדיה אוסרים או לא? פרט!

4. כתם נמצא על גב ידיה. מה דינו? (הע' י"ב ד"ה ובכתם)

5. מה הדין אם הרגישה שנפתח פי הרחם להוציא דם, ובדקה ולא מצאה כלום?

6. מהו השיעור לכתם הנמצא על הבגד שמטמא?

7. האם בימי ליבונה תולים בכתמים?

8. מהי הגדרת דבר שאינו מקבל טומאה?

9. אם מצאה כתם על נייר שקינחה בו אחר הטלת מי רגלים, מה דינו?

10. כתם על בגד צבעוני הסמוך לבשר, מה דינו?

11. מה דין כתם על בגד צהוב בהיר, חום בהיר, תכלת, בגד צבוע?

12. ראתה כתם במקום צבע הלבן בבגד שצבוע בחלקו האחר בצבעים שונים, מה דינו? (הע' כ"ח)

13. מהו טעם להקל במציאת כתם על בגד צבוע? (הע' כ"ח) 

14. אם יש ספק אם יש בכתם שיעור כגריס וקשה לשערו בטביעות העין מה העצה שיש לעשות? (הע' י"ט)

15. כתם שמטמא מה דינו לעניין הפסק טהרה, וממתי תתחיל לספור ז"נ (הע' ל"ג) ואם נוהג דיני הרחקות?

16. בהפסק טהרה מחמת כתם האם צריכה מוך דחוק? והאם בדיקת שחרית מועילה להפסק טהרה?

17. האם יש קביעות וסת ע"י מציאת כתמים באופן סדיר ג' פעמים?

18. מה פרטי הדינים של הכתמים הנמצאים על גבי הרגלים? (הע' י"ב ד"ה ובתשובותי)

19. האם צריך להיות בכתם סימני נתיזת הדם?

20. האם אפשר לתלות כתמים שאינם ממנה אפילו ב-3 הימים הראשונים של ז"נ? (סימן קנ"א סעיף כ"ג)

21. באיזה אופן אנו נוהגים:

כדעת מרן הש"ע דלא כרבינו הרמב"ם (הע' ל"ג ד"ה ודין)

כדעת רבינו הרמב"ם דלא כמרן הש"ע ( הע' ו')

בהצלחה!
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד