חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שאלון מס' 2 לחזרה שבועית

על הלכות הרחקות  בימי נידותה - שלחן ערוך המקוצר סימן קנ"ב

1. מה הדין לתת לה מתנה, לצלם אותה, להתייחד עמה, לשמוע קול זמר שלה?

2. מה דין להריח בשמים שלה, פרט!

3. האם נוהג דיני הרחקות כשראתה כתם?

4. מה הם הזמנים שיש להמנע מתשמיש על פי האר"י, והאם נוהגים דיני הרחקות בימים אלו?

5. האם נוהגים דיני הרחקות בעונה הסמוכה לוסת?

6. האם מותר למסור אחד לשני תינוק אף על פי שיוצא מעצמו מחיק האחד אל השני?

7. האם מותר בפני אנשים רבים להושיט אחד לשני? 

8. הנוגע באשה נידה מה עליו לעשות?

9. בעל ואשה ובנם המסובין על שולחן אחד ולפניהם קערה עם חתיכות אבטיח, האם צריכים לעשות הפסק ביניהם?

10. האם מותר לבעל לשתות שיורי כוס ששתתה או שיורי מאכלה?

11. מהי דעת מרן הש"ע ורבינו הרמב"ם ומהרי"ץ לעניין מזיגת והנחת כוס היין בפני הבעל?

12. מאכלים ומשקים (חוץ מיין) האם מותר לאשה להכין ולהגיש לבעל?

13. מה דין אשה לעניין: ביקור בבית קברות, תפילות וברכות, תפילה ליד הכותל המערבי?

14. באיזה אופן אנו נוהגים:

כדעת מרן הש"ע דלא כדעת הרמ"א (הע' י"ג)

כדעת רבינו הרמב"ם דלא מרן הש"ע (סעיף י"ב)

כדעת הרמ"א (הע' כ"ט)


שאלות חזרה על הלכות כלה, לפני הנישואין ולאחריהם
שלחן ערוך המקוצר סימן קנ"ג

15. האם כלה מברכת שהחיינו על הטבילה הראשונה בחייה?

16. אם נשלמו ז"נ ונותרו כמה ימים עד הנישואין, האם יכולה לדחות את הטבילה?

17. מאיזה גיל יכול קטן או קטנה להיות עם החתן והכלה לענין יחוד?

18. אם עברו ועשו את הנישואין במחזיר גרושתו לפני שנשלמו ז"נ, האם מותר להם להתייחד?

19. חופת נידה קונה או לא, ומה הנפקא מינה?

20. איך קובעים את זמן הנישואין?

21. מהו שתבלע "גלולות" המונעות דם הוסת?

22. מהו לבעול בתולה בשבת?

23. באיזה אופן אנו נוהגים:
כדעת מרן הש"ע (הע' ל"ב) 

כדעת רבינו הרמב"ם (הע' י"ג)

דלא כדעת הרמ"א (הע' כ"ד)

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד