חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ט אלול


סימן קי"א - הלכות עשרת ימי תשובה 

[ד]דרך כלל אין עושים נישואין בימים אלו, רק אם יש איזו סיבה, ואז מקצרים בשמחה כדי שישכימו העם לאשמורות{יז}:

[ה]בשבת שובה, יש נוהגים לקרות למפטיר אדם חשוב{יח}, וכן ראוי לעשות{יט}:

[ו]זריזין מקדימים לקנות אתרוגים לוֹלַבִּים והדסים בימים אלו, כדי שתצטרף גם המצוה היקרה הזאת לזכיותינו{כ}:

[ז] אם חלה מילה בימים אלו, אעפ"י שאין נופלים על פניהם ואין אומרים למנצח וגו' יענך, מכל מקום אומרים אבינו מלכנו{כא}, והוא הדין כשיש חתן או אבל{כב} וכדלעיל סימן כ"א סעיפים ז' ט':

[ח] נוהגים שלא לברך על הלבנה עד מוצאי יום הכפורים, מפני שאז שמחים ומקודם היו בדאגה, אעפ"י שיש אומרים דאדרבה טוב לברך עליה קודם כדי להוסיף בזָכִיות. אבל אם יש לחוש שיהיה מעונן, מקדימים{כג}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד